Inlenersaansprakelijkheidsregeling

De inlenersaansprakelijkheidsregeling moet voorkomen dat uitleners fraude plegen tijdens hun werk bij de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen. Er is sprake van inlening als een uitlener werknemers die bij hem werken, beschikbaar stelt aan een ander bedrijf, de inlener.

Een inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting en loonhefiingen als de uitlener deze heffing niet betaalt. Ook de doorlener kan aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt voor alle aannemers die gebruikmaken van ingeleend personeel.

Een inlener en doorlener kunnen door een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen hun risico en aansprakelijkheid beperken. Daarnaast kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkheid verminderen door het deel van het factuurbedrag dat is bedoeld voor de omzetbelasting en loonheffingen, te plaatsen op de g-rekening van de uitlener.