Inlener

Een inlener is een bedrijf dat ervoor kiest om personeel in te lenen bij uitzendbureaus of via payrollorganisaties. In deze situatie is het uitzendbureau of de payrollorganisatie juridisch gezien de werkgever maar het personeel voert werkzaamheden uit voor de inlener. Het bedrijf dat het personeel inleent is verantwoordelijk voor het juist aansturen van het personeel en ervoor te zorgen dat het personeel goede begeleiding krijgt.

Omdat het personeel officieel in dienst is bij een uitzendbureau of payrollorganisatie heeft de inlener geen last van risico’s zoals arbeidsongeschiktheid of ziektes. Het uitzendbureau of payrollorganisatie is ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon.

Aansprakelijkheid inlener

Voor de inlener geldt wel een inlenersaansprakelijkheid. Dit heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden en werkzaamheden. De inlener draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving en moet ervoor zorgen dat een werknemer goed ingewerkt is, zodat hij op de hoogte is van eventuele risico’s die de werkomgeving met zich meebrengt.