Heffingsloon

Heffingsloon is dat deel van je loon waarover belasting wordt ingehouden. Het is dus je brutoloon waar vervolgens de loonheffing (belastingen) afgaat en door de werkgever al aan de belastingdienst wordt overgedragen. Als dat gedaan is houd je het nettoloon (dat wat je overgemaakt krijgt) over.