Groene maandtabel

Loon dat u heeft ontvangen uit eerdere dienstbetrekking (voorbeeld WW-uitkering) is groen loon en hierover moet u belasting betalen. Dit kunt u berekenen aan de hand van de groene maandtabel.

Uitleg Groene maandtabel

De tabellen zijn opgebouwd uit verschillende kolommen in de eerste kolom staat ‘Tabelloon’. In de kolom die hiernaast staat, kunt per leeftijdscategorie zien wat de bedragen zijn die u moet inhouden zonder en met loonheffingskorting en tijdelijke heffingskorting. In de laatste kolom kunt u zien wat de verrekende afbouw van de algemene heffingskorting is.

In de kolom ‘Tabelloon’ zoek u het juiste loonbedrag op. Als dit bedrag tussen twee bedragen valt, houdt u het laagste bedrag aan. In de kolom hiernaast vindt u de kolom die van toepassing is voor de werknemer. Hierin staat het bedrag dat aan loonbelasting en premie volksverzekeringen moet worden ingehouden op het loon van de werknemer.