Flexwerker

Een flexwerker is een werknemer zonder een vast arbeidscontract. Flexwerkers bestaan in verschillende vormen. Voorbeelden van flexwerkers zijn:

  • een payroller;
  • een freelancer;
  • werknemer met nulurencontract;
  • een uitzendkracht.

Voor flexwerkers bestaan er drie verschillende soorten contracten: het nulurencontract, oproepcontract en het arbeidscontract met urengarantie. Bij een nulurencontract moet een werknemer komen werken als de werkgever hem of haar oproept. De werkgever betaalt de werkgever alleen de uren uit die de werknemer heeft gewerkt. Bij het oproepcontract is een werknemer niet verplicht om te komen werken wanneer de werkgever de werknemer oproept. De werkgever hoeft bij dit contract ook alleen de uren uit te betalen die de werknemer heeft gewerkt. Het arbeidscontract met urengarantie is een arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen hoeveel uren de werknemer minimaal krijgt uitbetaald. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer deze uren wel komt werken voordat de werknemer deze uren uitbetaald krijgt.

Voordeel flexwerkers

Het voordeel van flexwerkers is dat een bedrijf met flexwerkers snel wijzigingen kunnen aanbrengen in hun personeelsbestanden aan de hand van de vraag vanuit de markt.

Nadeel flexwerkers

Het nadeel van flexwerkers is dat zij een bepaalde vorm van zekerheid missen in hun baan. Bedrijven kunnen flexwerkers makkelijk ontslaan. Tegenwoordig worden flexwerkers wel steeds beter beschermd. Zo komen zij door de ‘Wet Werk en Zekerheid’ eerder in aanmerking voor een vaste aanstelling en worden ze beter beschermd tegen risico’s.