Fasensysteem uitzendkrachten

Een uitzendovereenkomst of bij payroll constructie een overeenkomst op basis van uitzendbeding, werkt volgens het fasensysteem uitzendkrachten. WePayPeople volgt de NBBU cao en bijbehorende systematiek. In het kort zijn er vier fasen te onderscheiden met elk hun specifieke kenmerken, voor uitzendkrachten en payroll medewerkers.

Fasensysteem: fase 1 en 2

In het fasensysteem is een uitzendkracht is werkzaam in fase 1 zolang hij niet meer dan 26 gewerkt heeft. Hierbij tellen alleen gewerkte weken mee. In fase 1 is ook het uitzendbeding van kracht en is er ook sprake van uitsluiting van loondoorbetalingsplicht, dit betekent: geen werk, geen loon.

Fase 2 duurt 104 weken. Dit verandert vanaf 1 juli in 52 weken.

Fase 3

Deze fase duurt maximaal vier jaar en hierin kan maximaal zes keer een uitzendovereenkomst voor een bepaalde tijd worden afgesloten. Tijdens fase 3 is sprake van een loondoorbetalingsverplichting over uitzendperiode.

Fase 4

Als fase 3 afloopt, begint fase 4. In deze fase heeft de uitzendkracht recht op uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Als er tijdens fase 1,2 of 3 een onderbreking van 26 weken of langer zit voordat er een nieuwe uitzendovereenkomst wordt afgesloten, dan begint de telling van fase 1 opnieuw.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het fasensysteem? Op de site van het NBBU vindt u alle informatie omtrent het fasensysteem en de NBBU-cao voor uitzendkrachten.