Factuur

Een factuur is document waarin een betalingsverplichting van een klant naar een bedrijf staat beschreven. Alle gegevens moeten duidelijk zijn voor de klant, het bedrijf en de Belastingdienst.

Eisen factuur

Op een factuur vermeldt u het volgende:

  • je eigen volledige naam en die van de klant;
  • het adres van uw bedrijf en dat van de klant;
  • het btw-nummer;het KvK-nummer van uw bedrijf;
  • de datum van verzending;
  • een uniek volgnummer. Facturen moet u altijd nummeren voor uw eigen administratie.
  • omschrijving van wat het bedrijf heeft geleverd aan de klant.
  • hoeveel goederen of diensten zijn geleverd.de datum waarop het bedrijf de goederen of diensten heeft geleverd.het bedrag dat de klant moet betalen, exclusief btw.
  • het btw-tarief;
  • het btw-bedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bij de Belastingdienst terecht.