Cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

 

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst.Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde branche staan vastgelegd. Denk hierbij aan de hoogte van loon, werktijden, duur proeftijd, pensioenregelingen, opzegtermijn.

Soorten cao’s

Er bestaan twee soorten collectieve arbeidsovereenkomsten, namelijk:

  • Ondernemings-cao
    Dit is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldig is binnen een bedrijf en wordt opgesteld door een werkgever en werknemersorganisaties.
  • Bedrijfstak-cao
    Deze is van toepassing is voor alle werknemers in een bepaalde sector. Dit soort collectieve arbeidsovereenkomsten worden opgesteld door werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) en deze geldt alleen voor werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij de groepen die de collectieve arbeidsovereenkomst hebben opgesteld.

Het kan voorkomen dat uw werk geen collectieve arbeidsovereenkomst heeft. In dat geval maakt u met uw werkgever afspraken over uw arbeidsvoorwaarden en hiervoor gelden de regels van arbeidswetgeving. De afspraken die u maakt met uw werkgever kunt u het beste schriftelijk laten vastleggen in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Echter, is dit niet verplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie over collectieve arbeidsovereenkomsten kunt u terecht bij de Rijksoverheid.