Brutoloon

 

Het brutoloon is het loon dat een werknemer verdient bij het bedrijf waar hij of zij in dienst is voordat alle belastingen en premies er vanaf zijn gehaald. Het brutoloon is niet het loon dat je daadwerkelijk ontvangt. Nadat alle belastingen en premies van het brutoloon zijn afgetrokken, hou je het nettoloon over: het loon dat je daadwerkelijk ontvangt.

Het brutoloon bestaat uit verschillende onderdelen: basisloon, toeslagen, eventuele bonussen en/of beloningen.

Van het brutoloon worden premies en belastingen afgetrokken. Hierbij gaat om de volgende onderdelen:

  • Belasting;
  • Premie Volksverzekeringen: Algemene oudersdomswet (AOQ), Wet langdurige zorg (Wlz) en Algemene nabestaandenwet (Anw).

De belasting en de premie voor de volksverzekeringen vormen samen de loonheffing. De premie voor volksverzekeringen draag je alleen af als uw inkomen valt onder belastingsschijf 1 of 2. Valt uw inkomen onder belastingsschijf 3 of 4? Dan hoeft u geen premie voor volksverzekeringen te betalen. U draagt dan alleen belasting af. Het kan voorkomen dat uw nettoloon per maand verschilt. Als u de ene maand meer werkt dan in de ander dan betaalt u in die maand naar verhouding meer belasting.

De hoogte van uw loonheffing wordt berekend aan de hand van de belastingsschijven. Op basis van uw jaarloon wordt u ingedeeld in een belastingsschijf. Deze schijven zijn zo ingedeeld dat u meer belasting afdraagt als u meer verdient.

Wat valt er niet onder het brutoloon?

Winst- en eindejaarsuitkeringen, reistoeslagen en overwerk zijn voorbeelden van onderdelen die niet onderdeel zijn van het brutoloon. Houd er rekening mee dat over het aantal uren dat er is overgewerkt ook nog premies en belastingen moeten worden betaald.

Daarnaast is vakantiegeld ook geen onderdeel van het brutoloon. Het vakantiegeld wordt wel berekend aan de hand van het brutoloon. Over het algemeen is dit 8% van het brutoloon. Dit kan verschillen per cao. Het percentage voor vakantiegeld mag wettelijk gezien nooit lager zijn dan 8%