Bijzonder verlof

 

In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsregelement staat beschreven wanneer een werknemer recht heeft op bijzonder verlof. Dit is niet wettelijk vastgelegd. Bijzonder verlof is bijvoorbeeld een doktersafspraak, een huwelijk of iemand in uw omgeving die is komen te overlijden.

Verlof bij sollicitatie

Als u gaat solliciteren voor een andere baan, dan heeft u geen recht op verlof. Als u een sollicitatiegesprek heeft ingepland op een tijdstip dat u normaal gesproken zou moeten werken, dan moet u hiervoor onbetaald verlof nemen.

Verlof zwangerschap

U heeft recht op verlof als u onder werktijd een zwangerschapscontrole heeft. Tijdens uw zwangeschapscontrole wordt u gewoon doorbetaald inclusief uw reistijd. Dit staat vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.