Belastingtarief

 

Het belastingtarief: uw belastbaar inkomen uit werk en woning (box1) bestaat uit uw pensioen, AOW-uitkering, loon of andere uitkering. Over dit inkomen moet u belasting betalen via het oplopende tarief van 4 schijven. Als u inkomen hoger wordt, gaat u meer belasting betalen. In de eerste 2 schijven moet u over uw belastbaar inkomen uit werk en woning ook premie volksverzekeringen betalen. Deze premies zijn voor de AOW (Algemene Ouderdomswet), de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).

Het uiteindelijke tarief dat u moet betalen, is afhankelijk van uw leeftijd. Vanaf het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, wordt het belastingtarief voor de 1e 2 schijven aangepast. De uiteindelijk maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, beslist de hoogte van uw belastingtarief. Het nieuwe tarief wordt toegepast bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting. Dit wordt toegepast over uw totale inkomen van dat jaar.