Arbeidskorting

 

Arbeidskorting is een vorm van korting waar je recht op hebt als je werkt. Dit houdt in dat als u werkzaam bent bij een bedrijf dat dit bedrijf bij het berekenen van uw loonheffing deze korting toepast. De korting is een percentage van uw inkomen, dat u krijgt van uw werk. De hoogte van deze korting kunt u terugvinden op uw jaaropgave. Hoeveel korting u krijgt, hangt van hoe hoog uw arbeidsinkomen is en uw leeftijd.

Arbeidskorting zelfstandig ondernemer

Werkt u als zelfstandig ondernemer of als freelancer? Bij de aangifte van uw inkomstenbelasting wordt de arbeidskorting dan automatisch verrekend.

Meer informatie

Wat de hoogte van uw korting is, hangt af van uw leeftijd en uw inkomen aan het begin van ieder jaar. Als uw loon iedere maand een ander bedrag is, kan het zo zijn dat u meer korting hebt gekregen dan waar u eigenlijk recht op had. Doet deze situatie zich voor? Dan heeft u recht op de verrekende arbeidskorting tot het wettelijke vastgestelde maximum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.