Arbeidscontract

 

Een arbeidscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen de werknemer en werkgever. Hierin staan werkafspraken waaraan zowel de werknemer als werkgever zich moet houden. Een arbeidscontract kan afgesloten worden voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Als u een arbeidscontract afsluit met uw werknemer, kunt u hierin een proeftijd opnemen. Dit kunt u zien als een testperiode, waarin zowel u als de werknemer het contract zonder reden kan opzeggen. U kunt geen proeftijd opnemen in het contract als deze 6 maanden of korter duurt. Als u besluit om het contract te verlengen en de werkzaamheden niet veranderen, kunt u niet opnieuw gebruik maken van een proeftijd.

Gegevens arbeidscontract

Als u een arbeidscontract wilt afsluiten, moet u de volgende gegevens aan uw werknemer geven:

 • hoogte salaris;
 • datum indiensttreding;
 • contractduur;
 • naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
 • functieomschrijving van werknemer;
 • duur van de proeftijd;
 • opzegtermijn;
 • welke cao van toepassing is;
 • aantal uren dat je per week werkt;
 • datum uitbetaling salaris;
 • aantal vakantiedagen;
 • arbeidsplaats.