Om je loonheffingskorting te wijzigen, vul je de gegevens op het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffing’ in en stuur je dit naar os@wepaypeople.nl.

Het formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Je vindt je loonstrook onze online portal. Omwille van de privacy versturen wij loonstroken niet per e-mail of post. Op de vrijdag na afloop van de periode in kwestie, indien je per week of 4 weken betaald krijgt, stellen we je loonstrook beschikbaar. Krijg je per maand betaald? Dan is je loonstrook binnen 1 week na de betaaldag beschikbaar.

Indien wij een loonbeslag ontvangen, zijn we wettelijk verplicht hier uitvoering aan te geven. WePayPeople kan en mag een loonbeslag niet opschorten zonder bericht van de deurwaarder.

Het is mogelijk zelf actie te ondernemen door contact op te nemen met het betreffende deurwaarderskantoor. Hulp inschakelen van derden is ook mogelijk, denk hierbij aan een rechter. Het is niet mogelijk zelfstandig een loonbeslag te stoppen.

Als payrollpartij hebben wij een samenwerkingsverband met een onafhankelijke partij; Schulden.nl. Je kunt gratis contact opnemen met via www.schulden.nl of 0800 84 82 257.

Wanneer je als uitzendkracht onder de voorwaarden van de NBBU-cao werkt, heb je recht op 25 vakantiedagen bij een voltijd dienstverband. (20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen).

Werk je volgens een payroll-overeenkomst waarop de NBBU-cao niet van toepassing is? Dan heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen bij een voltijd dienstverband. Het kan zijn dat je inlener onder de werkingssfeer van een andere cao valt, dan wel een eigen beloningsreglement. Is dit het geval, dan gelden de hierin opgenomen regels.

Als je bij WePayPeople op de payroll staat, kan je via het login-scherm op onze website inloggen bij onze portal. In de portal is het mogelijk een verlofaanvraag in te dienen door het werkbriefje in te vullen met de tussen jou en je opdrachtgever besproken verlofuren.

Belangrijk is dat je je verlof eerst bespreekt met je leidinggevende, aangezien deze een akkoord moet geven. Vul je niet zelf je uren in? Verzoek dan je opdrachtgever een verlofaanvraag in te dienen.

Wij betalen je medewerkers op basis van de overeengekomen betalingsmethodiek. Hieronder zie je per schema wanneer je personeel krijgt betaald.

Betaling per week*
Tijdens de implementatie spreken we één vaste betaaldag per week af waarop we het loon uitkeren*. Indien de uren niet tijdig zijn goedgekeurd voor de betreffende dag, worden deze op vrijdag in een correctie betaling meegenomen (indien goedgekeurd).

Betaling per 4 weken*
Onze medewerkers ontvangen het loon elke woensdag of vrijdag na afloop van week 4 (daarna week 8, daarna week 12 etc.).

Betaling per maand*
Indien er een vast maandelijks loon is overeengekomen, betalen wij alle medewerkers op de 25e van de maand, dan wel de laatste werkdag voor de 25e van de maand (indien de 25e in het weekend of op een feestdag valt).

*WePayPeople kan enkel tot uitbetaling van het loon overgaan indien de uren door je opdrachtgever zijn goedgekeurd.

Wij kunnen onkosten vergoeden aan onze medewerkers. Het (onbelast) uitkeren van onkosten is onderhevig aan de regels van de Belastingdienst. Meer advies hierover? Neem contact met onze afdeling Operations op via  os@wepaypeople.nl of 020-7163384.

In sommige situaties krijgen medewerkers extra betaald als zij op zon- en feestdagen werken of buiten kantoortijden. Deze uren worden toeslaguren genoemd. Overuren zijn uren die medewerkers buiten de normale werktijden werken. Stel je medewerkers werken normaal 8 uur op een dag, maar door drukte 9 uur, dan is er 1 overuur gemaakt.

WePayPeople verwerkt, op verzoek van de opdrachtgevers, geen voorschotten aan haar medewerkers. Wij adviseren met klem om medewerkers geen voorschotten uit te keren. Indien dit niet of niet volledig wordt terugbetaald, resulteert dit in een onderling geschil tussen de medewerker en de opdrachtgever.

In onze portal zie je het aantal contracten terug onder de widget ‘faseteller’. Ook vind je hier de gewerkte weken en de fase voor uitzendkrachten*.

*Het aantal contracten wordt niet getoond indien de medewerker(s) een Fase 1- of 2-contract hebben.

Of een medewerker recht heeft op doorbetaling van het loon, hangt af van de arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen met de medewerker. Wil je hier advies over? Neem dan contact op met onze Operations-afdeling via os@wepaypeople.nl of 020-7163384.

De werkbrieven dienen uiterlijk om 08.00 uur te zijn goedgekeurd op de afgesproken betaaldag, zodat WePayPeople deze dezelfde dag kan verwerken en betalen.

De loonstroken worden beschikbaar gesteld op de vrijdag na afloop van de periode in kwestie, wanneer je (personeel) per week of 4 weken wordt betaald. Indien je (personeel) per maand wordt betaald is dit binnen 1 week na de betaaldag.

Je hebt als Agent medewerkers uitgezonden bij je Opdrachtgevers en je wilt deze medewerker(s) opleidingen /cursussen laten volgen of certificaten laten halen. Het kan mogelijk zijn dat je een scholingsreservering hebt opgebouwd waar je deze uitgaven mee kunt vergoeden... Lees verder

WePayPeople BV 2020 ©