Sluiten

Wet Uniformering Loonbegrip

De Wet uniform loonbegrip, WUL, voert een uniform loonbegrip in voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De onderdelen van de diverse loonbegrippen die voorheen verschillend waren zijn daarmee opgeheven.

Loonheffing (van de burgers) en premieheffing (van de werkgevers) blijven beide bestaan, maar de grondslag voor de heffingen wordt geüniformeerd. Dit bewerkstelligt een steviger uitvoering van de loonaangifteketen door de Belastingdienst en het UWV, met lagere uitvoeringslasten.

Wet Uniformering loonbegrip in de praktijk

Voor de werknemer is de loonstrook eenvoudiger geworden, de verschillende tussen berekeningen tussen bruto- en nettoloon zijn vervallen en ook de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen zijn vervallen.

Eén heffingsgrondslag

De uniformering van het loonbegrip, met één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen, kent vier aanpassingen, te weten:

  • vervallen van de franchise, de premievrije som voor de berekening van de WW-Awf-premie (Werkloosheidwet en Algemeen werkloosheidsfonds);
  • inleg in de levensloopregeling wordt voortaan hetzelfde behandeld als pensioenpremies: de omkeerregel wordt toegepast;
  • bijtelling voor privégebruik auto gaat deel uitmaken van de heffingsgrondslag voor de werknemersverzekeringen, en
    inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet van werknemers én de werkgeversvergoeding Zvw worden afgeschaft.
  • Alleen de werkgever is een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd; voor de werknemers is de bijdrage van de werkgever geen loon.

Vervallen franchise WW-Awf

De nieuwe regeling pakt nadelig uit bij werknemers met meerdere werkgevers. Iedere werkgever moet de premies werknemersverzekeringen afdragen, tot het premiemaximum is bereikt.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings