Sluiten

Werkkostenregeling

Vanaf 2015 is het verplicht om de werkkostenregeling toe te passen en is overgangsregeling niet meer van toepassing. Wel is deze regeling op een aantal punten aangepast.

Werkkostenregeling en de vrije ruimte

Onder de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Denk aan kerstpakketten, personeelsfeesten, telefoons/ tablets en de fietsregeling. Binnen de werkkostenregeling onderscheidt de overheid 4 categorieën voor vergoedingen waarover u geen belasting hoeft te betalen. Over de vergoedingen die hierbuiten vallen betaalt u 80% eindheffing. Bestaande regelingen voor reiskosten, personeelskorting en de 30% regeling blijven ongewijzigd. Zie hieronder een schematische weergave.

Werkkostenregeling schema

Vanaf 2015 op 5 punten aangepast:

  • Nieuw is het noodzakelijksheidscriterium. Dit is een open norm die ervan uitgaat dat wat een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan de werknemers kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Zo wordt bijvoorbeeld het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen.
  • De werkgever hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak.
  • Ook wordt de concernregeling geïntroduceerd. Hierdoor wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerd. Onder de oude werkkostenregeling moest er per entiteit naar de loonsom gekeken worden en was het niet mogelijk om dit op concern niveau te doen.
  • Er komt een vrijstelling voor branche-eigen producten. De bestaande regeling voor personeelskorting (maximaal 20% korting met een maximum van € 500 per kalenderjaar per werknemer) wordt als een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen.
  • Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen wordt in de nieuwe werkkostenregeling weggenomen.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings