Sluiten

Deze pagina bevat verouderde informatie, update volgt. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u graag door naar het volgende blog artikel: Minimumloon 2016

Hoe verandert het bruto minimumloon in 2015?

Het wettelijk minimumloon wordt in Nederland twee keer per jaar aangepast. Op 1 januari als ook op 1 juli. Hierdoor geldt vanaf 1 juli 2015 dat werknemers van 23 jaar en ouder 0,40% meer leeftijdsgebonden minimumloon moeten ontvangen. Deze toename geldt ook voor het minimum jeugdloon, dat betrekking heeft op medewerkers tussen de 15 en 22 jaar oud. Tussen deze leeftijdsgrenzen gelden echter wel andere verdeelsleutels. Als gevolg van de stijging van het bruto minimumloon in 2015 zijn werkgevers verplicht om hogere basislonen uit te keren, waarbij de premies en heffingen die daaraan verbonden zijn ook meestijgen.

Het effect van loonheffingskorting op het bruto minimumloon van 2015

Loonheffingskorting is bijzonder interessant voor werknemers met één (hoofd)werkgever. In Nederland mag iedere werknemer namelijk één keer per jaar zijn of haar werkgever vragen om loonheffingskorting toe te passen. Dit heeft voordelen voor beide partijen. Als werkgever betaalt u minder heffingen en premies, terwijl uw medewerker tegelijkertijd een hoger netto minimumloon ontvangt. In de onderstaande tabel is de hoogte van het leeftijdsgebonden bruto minimumloon na 1 juli 2015 weergegeven. Het netto minimum jeugdloon is afhankelijk van individuele factoren en dus niet wettelijk geregeld.

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
23 jaar en ouder€ 1.507,80€ 347,95€ 69,59
22 jaar€ 1.281,65€ 295,75€ 59,15
21 jaar€ 1.093,15€ 252,25€ 50,45
20 jaar€ 927,30€ 214,00€ 42,80
19 jaar€ 791,60€ 182,65€ 36,53
18 jaar€ 686,05€ 158,30€ 31,66
17 jaar€ 595,60€ 137,45€ 27,49
16 jaar€ 520,20€ 120,05€ 24,01
15 jaar€ 452,35€ 104,40€ 20,88

Alle belangrijke punten op een rij

  • Het wettelijk minimumloon stijgt in 2015 vanaf 1 juli met 0,40%
  • Werkgevers zijn verplicht om het minimumloon uit te betalen bij normale arbeidstijden
  • Het netto minimumloon is niet bij wet geregeld
  • Loonheffingskorting biedt voordelen voor zowel werknemer en werkgever

Vragen over bruto minimumloon in 2015?

Het bruto minimumloon zal ook in 2015 bij veel werkgevers vragen blijven oproepen. Want hoe gaat u nu precies om met heffingskortingen, loondispensatie, bijzondere regelingen of andere uitzonderingen op de wet? Het kan u als ondernemer veel tijd kosten om aan al uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Gelukkig kan WePayPeople u helpen. Als specialist kennen we alle ins en outs van het minimumloonstelsel. U kunt voor zowel uw payroll als uw salarisadministratie bij ons terecht. Heeft u vragen over de veranderingen in het bruto minimumloon van 2015, of bent u op zoek naar professioneel advies de loonsituatie van uw medewerkers? Lees dan onze blog voor meer informatie of neem contact met ons op!

Meer weten? Neem direct contact met ons op of laat ons u bellen!
020 - 820 80 40 of


Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings