Sluiten

Hoe verandert het bruto minimumloon in 2016?

Het wettelijk minimumloon wordt in Nederland twee keer per jaar aangepast. Op 1 januari als ook op 1 juli. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2016 dat werknemers van 23 jaar en ouder 1,11% meer leeftijdsgebonden minimumloon moeten ontvangen. Deze toename geldt ook voor het minimum jeugdloon, dat betrekking heeft op medewerkers tussen de 15 en 22 jaar oud. Tussen deze leeftijdsgrenzen gelden echter wel andere verdeelsleutels. Als gevolg van de stijging van het bruto minimumloon in 2016 zijn werkgevers verplicht om hogere basislonen uit te keren, waarbij de premies en heffingen die daaraan verbonden zijn ook meestijgen.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings