Sluiten


Wet Arbeidsmarkt in Balans biedt payrolling aparte status

Op 29 mei 2019 door WePayPeople

De Eerste Kamer stemde 28 mei jl. in met de Wet arbeidsmarkt in balans In deze wet wordt een keur aan maatregelen voorgesteld om werkgevers te stimuleren mensen in vaste dienst te nemen. Managing director Julius Kousbroek: “Payrolling wordt door de nieuwe wet eindelijk erkend als een op zichzelf staande dienstverlening en dat is positief. Als flexbranche kunnen we nu aan de slag om naast onze reguliere uitzendovereenkomsten ook een aparte payrollovereenkomst aan te bieden. Dit neemt niet weg dat de WAB zoals die er nu ligt veel vraagtekens blijft oproepen en we vinden het spijtig dat de wetgever deze vraagtekens heeft laten bestaan.”

Het onderscheid tussen uitzenden en payrollen heeft onder andere gevolgen voor de ketenregeling, transitievergoeding en pensioenopbouw. Met name de allocatiefunctie -het samenbrengen van vraag en aanbod- op de arbeidsmarkt die een belangrijke factor vormt in te bepalen of iets payrolling of uitzenden is, leidt tot verwarring. Julius Kousbroek: “Het begrip allocatie stamt nog van voor het internettijdperk, de tijden dat alleen via een intercedent vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar werden gebracht, zijn definitief voorbij. Wij zijn benieuwd hoe de overheid om zal gaan met al die bedrijven die samenwerkingsverbanden, websites, sociale media en kunstmatige intelligentie inzetten voor hun werving en selectie.”

Gemiste kans

Naar verwachting verdubbelt, mede door de opkomst van de platformeconomie, het aantal zzp’ers de komende jaren. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. “Zoals de Raad van State reeds vorig jaar op niet mis te verstane wijze heeft meegedeeld, schiet de WAB op het vlak van het terugdringen van flexibele arbeid zijn doel totaal voorbij. De vraag naar flexwerk neemt niet af hetgeen leidt tot omzeiling van de wet”, aldus Kousbroek. “Het is wachten op een door de wet gefaciliteerde hausse aan schijnconstructies met zzp’ers terwijl de overheid hiervoor al 4 jaar geleden werd gewaarschuwd. In dat licht is het een gemiste kans dat men niet heeft gewacht op het advies van de Commissie Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt”, aldus Kousbroek.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings