Sluiten


Werkkostenregeling gaat per 1-1-2015 definitief door

Op 9 juli 2014 door Koen Bol

Staatsecretaris Wiebes heeft in een kamerbrief van 3 juli 2014 een einde gemaakt aan alle twijfels rondom de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd en komt er een einde aan de overgangsregeling. Wel wordt de werkkostenregeling op een aantal punten aangepast. De wijzigingen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 en treden per 1 januari 2015 in werking.

De basis van de werkkostenregeling blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun werknemers voor een bepaald percentage van  de fiscale loonsom, onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geven. Voorbeelden zijn kerstpakketten, personeelsfeesten en de fietsregeling. Bij overschrijding van het percentage (ofwel de vrije ruimte) betaalt u 80% eindheffing over het bedrag van de overschrijding.

Op welke punten wordt de werkkostenregeling aangepast?

De werkkostenregeling wordt op 5 punten aangepast:

  • Nieuw is het noodzakelijksheidscriterium. Dit is een open norm die ervan uitgaat dat wat een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan de werknemers kan worden verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Zo wordt bijvoorbeeld het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen.
  • De werkgever hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak.
  • Ook wordt de concernregeling geïntroduceerd. Hierdoor wordt een collectieve vrije ruimte gecreëerd. Onder de oude werkkostenregeling moest er per entiteit naar de loonsom gekeken worden en was het niet mogelijk om dit op concern niveau te doen.
  • Er komt een vrijstelling voor branche-eigen producten. De bestaande regeling voor personeelskorting (maximaal 20% korting met een maximum van € 500 per kalenderjaar per werknemer) wordt als een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen.
  • Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen wordt in de nieuwe werkkostenregeling weggenomen.

Werkkostenregeling-WePayPeople nieuwsbrief

Door deze maatregelen wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom (fiscaal loon) van een bedrijf. Dit percentage kan jaarlijks door de Belastingdienst aangepast worden.

Meer weten over de werkkostenregeling? Neem contact op met WePayPeople. Bel ons direct op 020- 716 3384.

Bronnen

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings