Sluiten


Wat je moet weten bij het inhuren van vakantiekrachten

Op 28 april 2014 door Koen Bol

Er is vaak onduidelijkheid over de minimum leeftijd die een werknemer moet hebben om te mogen werken. Omdat wij hier veel vragen over krijgen hebben we alle informatie hierover op een rijtje gezet. Om te bepalen of een jongere al mag werken is de sector van belang. Het is daarom altijd aan te raden om de betreffende CAO van die sector te raadplegen voordat je een jongere in dienst neemt.

Werkgever en ouders/verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Voor 13- t/m 15-jarigen geldt dat de ouders een mondelinge of schriftelijke machtiging moeten geven. Als een minderjarige de arbeid gedurende 4 weken verricht zonder protest van de ouders, dan wordt de mondelinge machtiging geacht aanwezig te zijn.

Inhuren kinderen van 13 en 14 jaar

Deze kinderen mogen onder strikte voorwaarden werken en alleen helpen bij licht werk en onder begeleiding. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen tussen 7.00 uur en 19.00 uur beperkt werken. Tijdens schoolweken mogen ze minder werken dan in vakantieweken. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet op zondag werken. Ze mogen klusjes rond het huis en in de buurt doen of licht niet-industrieel werk (bijvoorbeeld vakkenvullen of folders rondbrengen). Kinderen van 13 en 14 jaar mogen geen kassawerkzaamheden doen of werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

Tabel met werktijden kinderen van 13 en 14 jaar

Maximum arbeidstijden per:Klusjes rond het huis en in de buurtLicht niet-industrieel werk(*)
Schooldag2 uur per dagn.v.t.
Niet-schooldag7 uur per dag7 uur per dag
Schoolweek12 uur per week12 uur per week
Vakantieweek35 uur per week35 uur per week
Maximum aantal gewerkte vakantieweken per jaar4 vakantieweken4 vakantieweken
Waarvan max. aaneengesloten3 weken3 weken
Maximum aantal werkdagen per week5 dagen5 dagen
Zondagn.v.t.n.v.t.

Inhuren kinderen van 15 jaar

Vanaf 15 jaar mag er al meer werk zelfstandig gedaan worden. Nog steeds moet het licht werk zijn (vakkenvullen, groente en fruit plukken, avondkranten bezorgen). Ook 15-jarigen mogen geen kassawerkzaamheden doen of werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd. Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken werken.

Tabel met maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht

Maximum aantal werkuren per dag of weekUren
Per schooldag2 uur
Per niet-schooldag en vakantiedag8 uur
Per schoolweek12 uur
Per vakantieweek40 uur

Inhuren jongeren van 16 en 17 jaar

Vanaf deze leeftijd is bijna al het werk toegestaan. Jongeren vanaf 16 jaar mogen ook zelf een arbeidsovereenkomst aangaan. Bij risicovol werk moet er nog steeds begeleiding aanwezig zijn. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen bijvoorbeeld niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden. Werken op zondag is alleen onder voorwaarden toegestaan.

Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Maximum arbeidstijd perJongeren van 16 en 17 jaar
Dienst9 uur
Week45 uur
4 weken160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Nota bene: schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.

Minimumjeugdloon van toepassing

Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken hoe oud iemand is. Dat betekent dat een jongere tot z’n 23e na iedere verjaardag recht heeft op meer loon. Medewerkers van 13 en 14 jaar hebben geen recht op een minimumloon, al kan een CAO voor deze medewerkers wel een bepaald minimum loon met zich meebrengen.

Bronnen

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings