Sluiten


Loonbeslag: Wat betekent dat voor jou?

Op 7 april 2015 door Koen Bol

Een werknemer heeft een loonbeslag, wat betekent dat voor de werkgever?

Een van jouw werknemers komt in financiële problemen. Wat moet je als werkgever dan doen? Want als een werknemer na een traject van herinneringen, aanmaningen, dagvaarding en rechterlijk vonnis nog zijn schuld niet betaalt, kan de schuldeiser via een deurwaarder een loonbeslag laten opleggen bij de werkgever.

In deze blog geven wij je meer informatie over loonbeslagen. Feit is dat een loonbeslag altijd veel extra administratief werk oplevert en dan hebben we het menselijke aspect nog niet eens benoemd. Ruim 80% van de werkgevers in Nederland krijgt te maken met loonbeslagen.

Wel of niet verplicht tot uitvoeren?

Een schuldenaar kan een loonbeslag inzetten om een openstaande schuld te innen en hiervoor wordt in de meeste gevallen een deurwaarder ingeschakeld. Als werkgever moet je uitvoering geven aan een loonbeslag maar let op: alleen als de deurwaarder een rechterlijk vonnis kan overhandigen. Overheidsinstanties (onder andere Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Justitieel Incassobureau en College voor Zorgverzekeringen) hebben geen rechterlijk vonnis nodig, maar moeten wel een dwangbevel hebben uitgevaardigd aan de werknemer.

De werkgever is verplicht om de informatie te verstrekken waar de deurwaarder of invorderingsambtenaar om vraagt. Bij het loonbeslag zit een uitgebreide vragenlijst die binnen 4 weken teruggestuurd moet worden. Doet u dit niet of verstrek je onjuiste informatie dan kan de werkgever zelf worden gedagvaard. Bij weigering van medewerking aan het uitvoeren van het loonbeslag kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de vordering op de werknemer.

Beslagvrije voet en afdracht

De werkgever is verplicht om een deel van het loon aan de deurwaarder over te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet welke de deurwaarder berekent. De beslagvrije voet is het bedrag dat de werknemer minimaal uitbetaald moet krijgen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer (leeftijd en burgerlijke staat). Om de beslagvrije voet te bepalen zal de deurwaarder gegevens opvragen bij de werknemer zelf. Als werkgever doe je er goed aan jouw werknemer te helpen zijn vaste lasten in kaart te brengen, de beslagvrije voet valt vaak te laag uit omdat een werknemer niet al zijn lasten op een rijtje heeft. Alle elementen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst vallen onder het loonbeslag, Behalve het periodieke salaris dus ook vakantiegeld, 13e maand, overwerktoeslagen en bonussen. Onbelaste kostenvergoedingen (bijvoorbeeld voor reiskosten) vallen niet onder het loonbeslag aangezien deze vergoedingen geen loon zijn.

Meer loonbeslagen

Het kan gebeuren dat de werkgever meer loonbeslagen binnenkrijgt voor dezelfde werknemer. In dat geval zal de eerste deurwaarder die beslag heeft gelegd worden aangewezen als de hoofdbeslaglegger. De werkgever houdt dus één contactpersoon en hoeft alleen betalingen over te maken aan die deurwaarder. De hoofdbeslaglegger regelt vervolgens de evenredige verdeling ervan voor de beslagleggers. Bij meerdere loonbeslagen betekent het helaas wel dat er bij elke beslaglegging een vragenlijst ingevuld moet worden. Bepaalde schuldeisers hebben voorrang op andere schuldeisers. Dit is in de wet vastgelegd als preferentie en het zijn voornamelijk overheidsinstanties. De meest bekende is de Belastingdienst en deze vorderingen gaan altijd voor op reguliere loonbeslagen.

Hulp voor de werknemer

Naast bovenstaande formele verplichtingen is het wellicht nog belangrijker het gesprek met uw werknemer aan te gaan. Want u wilt weten welke problemen spelen, waar je kan helpen en waar je problemen kan voorkomen. Vaak spelen er problemen in de privésfeer. Of is er sprake van ziekte, verslaving of andere zaken die het functioneren van jouw werknemer kunnen beïnvloeden. Zo’n gesprek kan de lucht klaren en het startpunt zijn voor de aanpak van onderliggende problemen.

Loonbeslag is niet vaak een reden voor ontslag. Dan moet het beslag een werknemer ernstig beperken in zijn functioneren. Of er moeten naast het beslag andere zaken spelen die het functioneren belemmeren.

De werknemer kan altijd zelf proberen afspraken te maken om een loonbeslag te voorkomen, ook daarin kunt u hem steunen. Schuldeisers zullen hier echter niet altijd zomaar mee akkoord gaan. Een werknemer kan ook aan de werkgever een voorschot vragen op bijvoorbeeld het vakantiegeld, maar dit heeft in de meeste gevallen alleen nut als het een geringe schuld betreft. De werkgever heeft ook de optie om een coach van het Nibud in te schakelen voor de werknemer. Daarnaast zijn er verschillende instanties waar de werknemer kan aankloppen voor hulp, zoals de gemeente, de kredietbank, maatschappelijk werkers, het Nibud, diverse vrijwilligersorganisaties en een schuldhulpverleningstraject.

Einde loonbeslag

Een loonbeslag moet uitgevoerd worden totdat de deurwaarder schriftelijk heeft bevestigd dat het stopgezet mag worden. Wanneer de werknemer uit dienst gaat dient de deurwaarder hiervan op de hoogte gesteld te worden. Indien een werknemer uit dienst is geweest en weer wordt aangenomen is een loonbeslag niet meer kracht en moet er opnieuw beslag gelegd worden.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op via 020-716 33 84 of stuur een mail naar os@wepaypeople.nl.

 

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings