Sluiten


Gebruikelijke loon DGA verhoogd in 2013

Op 22 februari 2013 door WePayPeople

Beschikt u over aandelen van de organisatie waarin u werkzaam bent? Dan kan het zijn dat u in 2013 met de regeling rond het gebruikelijke DGA loon te maken krijgt.

De gebruikelijkloonregeling geldt als u in het bezit bent van:

  • minstens 5% van de aandelen of de verkooprechten hiervan of
  • minstens 5% van de winstbewijzen of
  • het stemrecht van de onderneming bezit.

Valt u binnen boven beschreven categorie?

Dan is het goed om te weten dat de minimum loongrens voor voor u in 2013 opnieuw verhoogd is. Het gebruikelijke DGA loon is in 2013 op € 43.000 vastgesteld. Ten opzichte van 2012 is dit een stijging van € 1.000 voor houders van aanmerkelijke belangen.
Er zijn verschillende manieren om met deze looneis om te gaan, en in uitzonderlijke gevallen kunt u een vrijstelling of verlaging aanvragen.

WePayPeople & gebruikelijkloonregeling

Heeft u vragen over het gebruikelijke DGA loon in 2013, of wilt u uw situatie door een expert laten beoordelen? Het team van WePayPeople volgt deze belastingtechnische ontwikkelingen op de voet, en kan u helpen om meer inzicht te krijgen in uw situatie. Meer informatie? Wij zijn bereikbaar op: 020-820 40 40.

Kosteloos uw DGA verloning in 2015

Weet u wat u betaalt voor uw DGA verloning? Bij WePayPeople betaalt u over 2015 in elk geval helemaal niks. Bij wijze van introductieaanbod van onze dienstverlening bieden wij DGA’s deze service voor 2015 gratis aan.