Sluiten


Waar moet je aan denken als je cao verloopt

Op 31 juli 2015 door WePayPeople

Ook dit jaar zijn er per 1 juli weer een heleboel cao’s verlopen en is in de kranten te lezen dat het afsluiten van een nieuwe cao niet echt lekker soepel gaat. Maar hoe erg is het eigenlijk als een cao verlopen is? Waar loop je als ondernemer tegenaan en wat heeft het voor impact op je medewerkers? Welnu, als je in een dergelijke situatie komt houdt dan rekening met het volgende.

Gebonden of ongebonden werkgever, dat is de vraag

Leden van een werkgeversorganisatie (de gebonden werkgever) hebben te maken met een doorlopend effect van de ‘oude’ cao. Dat wil zeggen dat de oude cao aangepast en gehanteerd moet worden. Ben je een ongebonden werkgever (geen lid van een werkgeversvereniging) heeft de cao ook geen doorlopend effect.

Cao wel of niet benoemd in de arbeidsovereenkomsten

Als een cao genoemd wordt in de arbeidsovereenkomst en de cao verloopt blijft deze toch van kracht gedurende de looptijd van dat contract. Zelfs als je een ongebonden werkgever bent, en je de arbeidsovereenkomst verlengt op het moment dat er geen cao actief is maar in de arbeidsovereenkomst wordt wél aan een cao gerefereerd, dan blijft die cao nog steeds van toepassing.

Als ongebonden werkgever is er keuze.

Je kunt een andere cao gaan volgen, maar vermeld dat wel in de nieuwe contracten. De cao die je gaat volgen moet idealiter natuurlijk wel bij je onderneming passen, dus bij de aard van het werk dat wordt gedaan. Het is ook mogelijk het Burgerlijk Wetboek aan te houden. Of een combinatie te maken met een cao arbeidsvoorwaarden en het Burgerlijk Wetboek. In dat laatste geval mag je alleen de afwijkingen van het Burgerlijk Wetboek gebruiken die positief afwijken.

De cao wordt opnieuw afgesloten, wat nu

Voor gebonden werkgevers is de cao direct weer geldig en moeten deze dan ook per ingangsdatum toepassen. Voor die werkgevers die niet met elkaar zijn verbonden in een werkgevers vereniging is er nog steeds de keuze zoals hier boven beschreven.

Algemeen Verbindend Verklaring

Om een cao algemeen verbindend verklaard te laten zijn moet de afgesloten cao eerst worden voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken. Nadat deze is geaccordeerd en algemeen verbindend is verklaard moet ze eerst nog officieel worden gepubliceerd en dat is in de Staats Courant.
Alle ondernemingen die binnen de werkingssfeer van de cao vallen moeten de cao per ingangsdatum (en niet met terugwerkend kracht) respecteren en uitvoeren. In principe zijn er geen uitzonderingen meer mogelijk, tenzij dispensatie wordt aangevraagd en verleend. Een cao is in principe 2 jaar van toepassing of een in de cao genoemde einddatum (als dat korter is dan 2 jaar).

Cao’s en payroll

WePayPeople is lid van de NBBU cao en NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voor alle uitzendkrachten voor wie wij juridisch werkgever zijn rekening moeten houden met de inlenersbeloning. De inlenersbeloning betekent in het kort dat het loon van de uitzendkracht gelijk is aan het loon van werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, direct in dienst van de inlener. Om dit goed toe te passen zullen wij bijvoorbeeld bij nieuwe klanten al informatie opvragen over de cao die van toepassing is en bestaande klanten worden door ons op de hoogte gehouden van relevante cao veranderingen. Zoals uit dit artikel blijkt is het soms lastig om te bepalen of een cao toegepast moeten worden, omdat die verlopen is of niet algemeen verbindend verklaard is. Voor zulke gevallen hebben wij een jurist in dienst die daarin ondersteunt.

Vragen en contact

Voor vragen kunt contact opnemen met Gabrielle Roodhart, g.roodhart@wepaypeople.nl of bellen met 020 716 33 84.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings