Sluiten


Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden

Op 29 januari 2014 door Koen Bol

Voor uw senior medewerkers veranderen er een tweetal zaken in het nieuwe jaar. Zo wordt de werkbonus 60+ onderdeel van de loonheffingskorting en gaat de pensioen en AOW-leeftijd omhoog.

Werkbonus 60+

Vanaf 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting en wordt zo onderdeel van de loonadministratie. Hiervoor werd de werkbonus geregeld via de inkomstenbelasting. U mag de regeling toepassen als uw werknemer: loon geniet uit een tegenwoordige dienstbetrekking en 60, 61, 62 of 63 jaar is op 31-12-2013. De hoogte hangt af van het loon. Per 2018 schaft de overheid de regeling af, de afschaffing voor nieuwe gevallen gaat in per 2015.

Pensioen- en AOW-leeftijd omhoog

Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd is in 2014 65 jaar en 2 maanden. Hiernaast gaat met ingang van 2014 de pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw en vergt aanpassingen in uw administratie. Vergeet u niet hierover contact op te nemen met uw pensioenverzekeraar.

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te alle tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings