Sluiten


Stichting pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Op 29 september 2014 door WePayPeople

Alle medewerkers die onder het juridisch werkgeverschap van WePayPeople vallen, worden verplicht aangemeld bij Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Het StiPP pensioen is een beschikbare premie regeling. Dit betekent dat er over elke euro een bedrag wordt afgedragen aan het StiPP pensioenfonds. De gelden worden vervolgens belegd om te zorgen dat een medewerker bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd genoeg geld heeft om een pensioen aan te kopen.

Hoe wordt het StiPP Pensioen opgebouwd?

Het pensioen wordt opgebouwd over het brutoloon. Het brutoloon bestaat uit:

  • Loon normaal gewerkte uren;
  • Loon over de onregelmatige uren;
  • Loon dat tijdens ziekte werkelijk doorbetaald wordt;
  • Wachtdagcompensatie (alleen bij met uitzendbeding contracten van toepassing);
  • Uitbetaalde reserveringen.

Overuren, reisuren en compensatie-uren tellen niet mee.

Welke regelingen kent het StiPP Pensioen?

Het StiPP kent twee regelingen. De Basisregeling en de Plusregeling.

De Basisregeling kent de volgende voorwaarden:

  • Uitzendkrachten van 21 jaar en ouder;
  • Die ten minste 26 weken werkzaam zijn bij dezelfde werkgever.

De kosten bedragen bij de Basisregeling 2,6% van het brutoloon. Deze kosten zijn volledig voor de werkgever.

De Plusregeling kent de volgende voorwaarden:

  • Uitzendkrachten van 21 jaar en ouder;
  • Ten minste 78 weken werkzaam bij dezelfde werkgever.

De kosten bedragen bij de Plusregeling 12% van het bruto uurloon. Hiervan is 4% inhouding bij de medewerker en 8% voor de werkgever. In beide gevallen tellen we gewerkte weken. Een medewerker kan dus 9 maanden werkzaam zijn voor een opdrachtgever en toch pas later een basispensioen ontvangen, omdat deze niet alle weken daadwerkelijk heeft gewerkt. Er wordt pensioen opgebouwd tot de 65-jarige leeftijd. Daarna stopt de pensioenopbouw en kan er een met het opgebouwde kapitaal een levenslange pensioenuitkering worden aangekocht.

Extra reglementen om rekening mee te houden

Als een medewerker van baan wisselt maar binnen dezelfde branche blijft werken, dan blijft de medewerker pensioen opbouwen bij het StiPP. Voorwaarde is dat de periode tussen beide werkgevers niet langer is dan 1 jaar. Is de medewerker langer dan een jaar niet werkzaam? Dan moet er eerst 26 weken worden gewerkt voor de medewerker weer pensioen gaat opbouwen. Dit geldt ook voor medewerkers die tijdelijk uit dienst gaan en binnen een jaar weer terugkomen.

In de plusregeling mag de periode tussen beide werkgevers niet langer zijn dan 26 weken. Is de periode langer dan 26 weken maar korter dan 52 weken, start de medewerker bij aanvang van de werkzaamheden direct in de basisregeling. Medewerkers die gedurende het dienstverband 21 jaar worden starten altijd in de basisregeling, ongeacht het aantal gewerkte weken.

Wijzigingen in 2015

De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Deelnemers van 65 en 66 blijven ook pensioen opbouwen. Werknemers van 65 en 66 die reeds zijn afgemeld moeten opnieuw aangemeld worden in de juiste pensioenregeling.

Voor iedereen wordt er een maximum pensioengevend uurloon ingevoerd. Het maximaal pensioengevend uurloon wordt jaarlijks vastgesteld en gaat naar verwachting ongeveer €28,00 bedragen.

Vragen over de pensioenregeling van het StiPP? Neem contact op met WePayPeople via 020-7163384.

Bron: StiPP pensioenfonds

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings