Sluiten


Payroll versus uitzenden volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 15 augustus 2019 door WePayPeople

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet zal een aantal veranderingen en kansen met zich meebrengen.

Tot op heden zijn uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Beide vormen van dienstverlening vallen onder de ‘uitzendovereenkomst’ zoals bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek. De WAB brengt daarin verandering.

Definitie van de uitzendovereenkomst – artikel 7:690 (BW)

De definitie van de uitzendovereenkomst blijft gelijk: alle arbeidsovereenkomsten waarvan de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde partij om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde. Ook is vereist dat de uitlener vraag en aanbod bij elkaar brengt, de zogenaamde allocatiefunctie.

Toevoeging payrollovereenkomst – artikel 7:690 (BW)

In de wet wordt met ingang van de WAB een bijzondere variant toegevoegd: de ‘payrollovereenkomst’. Kenmerkend voor deze payrollovereenkomst is dat de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ (het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) vervult en dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Wanneer dit het geval is, is er sprake van payroll en mag er geen gebruik meer worden gemaakt van het ‘uitzendbeding’.

Dus payrolling wordt gekenmerkt doordat (i) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult en (ii) dat de arbeidskracht exclusief ter beschikking wordt gesteld aan één opdrachtgever. Er is sprake van payrolling als aan beide criteria wordt voldaan.

Payroll en het uitzendbeding

Bij payrolling mag geen gebruik meer worden gemaakt van het uitzendbeding en geldt de nieuwe -reguliere- ketenregeling van drie contracten in drie jaar tijd. Daarnaast hebben payrollwerknemers recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de ‘vaste’ werknemers van de opdrachtgever inclusief -vanaf 1 januari 2021- een ‘adequate’ pensioenregeling.

Hoe pakt WePayPeople de WAB op?

WePayPeople zal vanaf 1 januari 2020 naast onze bestaande dienstverlening ook een apart payroll-arrangement aanbieden. Om dat goed in te richten hebben wij een werkgroep opgestart, waarmee we deze dienstverlening vorm geven. Daar hoort natuurlijk ook de stem van jou als klant bij, immers ben jij degene die je medewerkers bij ons onderbrengt. Nadere details over de vorm van deze dienstverlening volgen dit najaar.

Op de hoogte blijven van payroll en de WAB?

Wil je op de hoogte blijven de mogelijkheden van payroll in combinatie met de WAB? Schrijf je dan in voor de payroll nieuwsbrief. We houden je dan als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ontvang informatie over de WAB

 

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings