Het minimumloon nader bekeken
29 februari 2012

Het minimumloon nader bekeken

Het minimumloon nader bekeken Met ingang van 1 januari 2012 zijn de bedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon weer verhoogd. De ondergrens van het leeftijdsgebonden bruto loon is hierdoor met 0,79% gestegen. Deze aanpassing lijkt klein, maar de wetgeving heeft grote gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het wettelijke minimumloon (WML) is in Nederland dan … Read More

by WePayPeople