Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden
17 februari 2014

Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden

Premiekorting schoolverlaters / afgestudeerden Vanaf 1 juli biedt de overheid werkgevers een tijdelijke premiekorting van €3.500 per jaar aan, wanneer zij een schoolverlater of afgestudeerde in dienst nemen. Doel van de overheid: meer werkloze jongeren aan een baan helpen. Maar levert deze kortingsregeling u ook voordeel op? Werkgevers moeten zelf in de gaten houden of … Read More

by WePayPeople
Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
29 januari 2014

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs Vanaf 2014 vervalt de afdrachtsvermindering onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een Subsidieregeling Praktijkleren en deze zal niet meer via de loonadministratie lopen. De overheid blijft wel controleren op reeds toegepaste afdrachtsverminderingen. Doel van Subsidieregeling Praktijkleren Het doel van de subsidie is: werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De … Read More

by WePayPeople
29 januari 2014

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden

Veranderingen werkende 60+ & pensioengerechtigden Voor uw senior medewerkers veranderen er een tweetal zaken in het nieuwe jaar. Zo wordt de werkbonus 60+ onderdeel van de loonheffingskorting en gaat de pensioen en AOW-leeftijd omhoog. Werkbonus 60+ Vanaf 2014 is de werkbonus onderdeel van de loonheffingskorting en wordt zo onderdeel van de loonadministratie. Hiervoor werd de … Read More

by WePayPeople
Bijtelling zakelijke auto 2014
29 januari 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014

Bijtelling zakelijke auto 2014 De bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto zijn vastgesteld. In onderstaande tabel vindt u de categorieën, de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van de personen- of bestelauto in 2014. Onderstaande percentages gelden voor categorie 1 & 2: voor auto’s die in 2014 of 2015 voor het eerst … Read More

by WePayPeople
Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen
28 januari 2014

Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen

Terugkeer pseudo-eindheffing hoge lonen De tijdelijke maatregel pseudo-eindheffing hoog loon (ook wel ‘crisisheffing’ genoemd) keert terug in 2014. Had u in 2013 een werknemer in dienst die meer dan € 150.000 verdiende? Voor medewerkers die in 2013 meer dan € 150.000 verdienden, dient u in 2014 16% belasting te betalen over het bedrag boven de … Read More

by WePayPeople
Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen
17 januari 2014

Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen

Gebruikelijk loon DGA in 2014 weer gestegen Heeft u aandelen in een onderneming en bent u zelf werkzaam als directeur bij deze onderneming? Dan dient u rekening te houden met het gebruikelijk loon. Dit houdt in dat u een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Voor … Read More

by WePayPeople
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014
26 november 2013

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2014 Jaarlijks wordt per 1 januari en 1 juli het minimumloon aangepast. Onlangs is bekend gemaakt dat het minimumloon per 1 januari 2014 stijgt met 0,53%. Als juridisch werkgever is Payroll Works verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die onder deze regeling vallen. Payroll Works … Read More

by WePayPeople
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 omhoog
3 juli 2013

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 omhoog

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 omhoog Ieder jaar wordt het minimumloon twee keer bijgesteld. Op 1 januari j.l. werd het minimumloon met 0,91% verhoogd. Op 1 juli j.l. is het wettelijk minimumloon wederom verhoogd, ditmaal met 0,57%. Als juridisch werkgever is Payroll Works verplicht om deze verhoging door te voeren voor alle medewerkers die … Read More

by WePayPeople
Gebruikelijke loon DGA verhoogd in 2013
22 februari 2013

Gebruikelijke loon DGA verhoogd in 2013

Gebruikelijke loon DGA verhoogd in 2013 Beschikt u over aandelen van de organisatie waarin u werkzaam bent? Dan kan het zijn dat u in 2013 met de regeling rond het gebruikelijke DGA loon te maken krijgt. De gebruikelijkloonregeling geldt als u in het bezit bent van: minstens 5% van de aandelen of de verkooprechten hiervan … Read More

by WePayPeople
Het salaris van de DGA in 2012 nader bekeken
12 april 2012

Het salaris van de DGA in 2012 nader bekeken

Het salaris van de DGA in 2012 nader bekeken Verricht u werk in een BV of LTD en bezit u minstens 5% van de aandelen, of bent u van plan om uw onderneming in 2012 op te richten? In dat geval moet u rekening houden met het gebruikelijk loon ofwel, het directeur-grootaandeelhouder (DGA) salaris van … Read More

by WePayPeople