Cao loonmutaties per juli 2020
29 juni 2020

Cao loonmutaties per juli 2020

Cao loonmutaties per juli 2020 In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze medewerkers. Daarom publiceren wij elke nieuwe maand een overzicht van de nieuwe loonmutaties. Zo weet jij altijd hoe het zit. Niet alle loonmutaties … Read More

by WePayPeople
De wijzigingen in het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020
25 juni 2020

De wijzigingen in het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De wijzigingen in het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 Ieder half jaar – op 1 juli en 1 januari – worden de wijzigingen in het Nederlandse minimumloon doorgevoerd. In dit blog lichten we je in over de wettelijke wijzigingen in het minimumloon, dat per 1 juli 2020 wordt gehanteerd. Wettelijk minimumloon per juli 2020 … Read More

by WePayPeople
Afzien van minimum zzp-tarief is vrijbrief schijnzelfstandigheid
25 juni 2020

Afzien van minimum zzp-tarief is vrijbrief schijnzelfstandigheid

Afzien van minimum zzp-tarief is vrijbrief schijnzelfstandigheid Hoewel reeds vijf jaar geleden gewaarschuwd voor verstoring van de arbeidsmarkt door zzp’ers, lukt het de regering maar niet om een einde te maken aan de wildgroei aan schijnzelfstandigen. Nu het voornemen om een minimumtarief voor zzp’ers te hanteren vanwege administratieve lastendruk definitief van de baan is, lijkt … Read More

by WePayPeople
FAQ tegemoetkoming TOFA: de compensatieregeling voor flexwerkers
23 juni 2020

FAQ tegemoetkoming TOFA: de compensatieregeling voor flexwerkers

FAQ tegemoetkoming TOFA: de compensatieregeling voor flexwerkers Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het moment daar: de TOFA kan worden aangevraagd. Deze regeling is gericht op flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (voor een groot deel) zijn kwijtgeraakt en geen beroep kunnen doen op een uitkering. In deze FAQ geven wij antwoord op … Read More

by WePayPeople
Payroll versus uitzenden volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans – WAB
14 mei 2020

Payroll versus uitzenden volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans – WAB

Payroll versus uitzenden volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans – WAB De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet zal een aantal veranderingen en kansen met zich meebrengen. Tot op heden zijn uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Beide vormen van dienstverlening vallen onder de ‘uitzendovereenkomst’ zoals … Read More

by WePayPeople
Hoe zit het met vakantiegeld tijdens de coronacrisis?
30 april 2020

Hoe zit het met vakantiegeld tijdens de coronacrisis?

Hoe zit het met vakantiegeld tijdens de coronacrisis? Vakantiegeld wordt in de regel in mei of juni uitbetaald. De wet schrijft voor dat het vakantiegeld berekend wordt over de periode tussen 1 juni tot en met 31 mei. Het is dus weer bijna zover. Maar hoe zit het met vakantiegeld gedurende de corona-uitbraak? Wordt dat … Read More

by WePayPeople
Cao loonmutaties per mei 2020
8 april 2020

Cao loonmutaties per mei 2020

In elke cao worden afspraken gemaakt over (mogelijke) loonmutaties die plaatsvinden gedurende de looptijd van een cao. Deze afspraken kunnen invloed hebben op de beloningen van onze medewerkers. Daarom publiceren wij elke nieuwe maand een overzicht van de nieuwe loonmutaties. Zo weet jij altijd hoe het zit. Niet alle loonmutaties zijn verplicht. In het overzicht … Read More

by WePayPeople
Wat betekent de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) precies?
20 maart 2020

Wat betekent de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) precies?

Wat betekent de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) precies? Het coronavirus heeft niet alleen medische gevolgen. Ook de economie wordt getroffen. Het kabinet kondigde recentelijk een uitgebreid pakket aan noodmaatregelen aan, waarmee bedrijven hulp krijgen deze onzekere periode te overbruggen. Onderdeel hiervan is de afschaffing van de werktijdverkorting (WTV) en de introductie van de tijdelijke … Read More

by WePayPeople
17 maart 2020

Loondoorbetaling bij ziekte of het wegvallen van werk: hoe zit het?

Loondoorbetaling bij ziekte of het wegvallen van werk: hoe zit het? De afgelopen dagen ontvingen wij van uitzendkrachten en payrollmedewerkers erg veel vragen over het coronavirus. Erg begrijpelijk, want een dergelijke situatie hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hoe zit het met de loondoorbetaling tijdens ziekte? Krijg ik mijn loon doorbetaald als m’n werk wegvalt? … Read More

by WePayPeople
Flexwerk niet ongezonder dan vaste baan
5 februari 2020

Flexwerk niet ongezonder dan vaste baan

Flexwerk niet ongezonder dan vaste baan Flexwerkers voelen zich niet ongezonder dan werknemers met vast contract, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek uit een tien jaar durend onderzoek. Tussen 2007 en 2017 werd onder een groep van 112.000 mensen bijgehouden hoe gezond zij zich voelden. Managing director Julius Kousbroek zegt het volgende: “Als juridisch … Read More

by WePayPeople