Sluiten


Loondoorbetaling bij ziekte of het wegvallen van werk: hoe zit het?

Op 17 maart 2020 door WePayPeople


De afgelopen dagen ontvingen wij van uitzendkrachten en payrollmedewerkers erg veel vragen over het coronavirus. Erg begrijpelijk, want een dergelijke situatie hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hoe zit het met de loondoorbetaling tijdens ziekte? Krijg ik mijn loon doorbetaald als m’n werk wegvalt? In deze blog helderen we het een en ander op.

Ziekte bij uitzendkrachten

Zit een medewerker ziek thuis en moet-ie voorlopig thuisblijven? Dan gelden de normale regels. Voor uitzendcontract voor bepaalde tijd betekent dit dat 90% van het loon – met inachtneming van een wachtdag – wordt doorbetaald tot het einde van het contract.

Ziekte bij payrollmedewerkers

Bij payrollcontracten gelden de regels van de inlenende cao of opdrachtgever. Bij contracten met een uitzendbeding* geldt dat het contract bij ziekte per direct wordt beëindigd en dat de medewerker ziek – uit dienst – bij het UWV wordt gemeld.

Loondoorbetaling als het werk wegvalt

In het geval er geen werk voor de medewerker of deze preventief niet wordt opgeroepen maar wel wil of kan werken, gelden de volgende regels:

  • Bij contracten voor bepaalde tijd met uitsluiting van loondoorbetaling, is er geen recht op loondoorbetaling – met inachtneming van de regels voor oproepovereenkomsten. Door het wegvallen van de uren, buiten de schuld van de medewerker, kan er een beroep op de WW worden gedaan.
  • Bij contracten voor bepaalde tijd zonder uitsluiting van loondoorbetaling, moeten de overeengekomen uren worden doorbetaald wanneer er geen werk is.
  • Bij contracten met uitzendbeding geldt dat, wanneer er geen werk is, er ook geen recht op loondoorbetaling door de werkgever bestaat. Door het wegvallen van de uren, buiten de schuld van de medewerker, kan er een beroep op de WW worden gedaan.

* In een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht kan worden overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht beëindigt. Dit wordt het uitzendbeding genoemd.

Vragen? Neem dan contact op met ons via: sales@wepaypeople.nl

Lees ook ons blog over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings