Sluiten


Wat je moet weten over de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)

Op 13 maart 2015 door Koen Bol

Begin dit jaar is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht gegaan. Dit betekent dat er voor jou en jouw inleenkrachten het één en ander is veranderd. WePayPeople hanteert naast de wet- en regelgeving de NBBU cao. Maar wat betekent dit voor u en uw medewerkers en hoe gaat u hiermee om? Wij geven advies:

U kunt dit WWZ blog artikel downloaden als pdf.

WWZ Schema

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Per 1 januari 2015 is er een aantal wijzigingen in werking getreden in het kader van de WWZ die niet cao gerelateerd zijn. Ook in de ketenregeling en de transitievergoeding zijn er per 1 juli 2015 voor u belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Algemene wijzigingen WWZ

Sinds 1 januari 2015:

 • Mag er geen concurrentiebeding meer in contracten voor bepaalde tijd staan.
 • Is er sprake van een verplichte aanzegtermijn bij contracten van 6 maanden of langer (te weten een maand vóór einde contract)
 • Is het niet langer toegestaan een proeftijd in contracten korter dan 6 maanden op te nemen.

Sinds 1 juli 2015:

 • Is de ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Bij beëindiging op initiatief van de werkgever van een contractperiode langer dan 24 maanden, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding die in de wet WWZ wordt vastgelegd;
 • Is de ketenregeling voor tijdelijke contracten veranderd, waarbij in een periode van 2 jaar (voorheen 3 jaar) maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. Tussen de reeks van 3 contracten en een volgend bepaalde tijd contract moet een onderbrekingstermijn zitten van minimaal 6 maanden.

Wijzigingen fase 1 en 2 WWZ

Sinds 1 juli 2015:

 • Zijn uitzendfases 1 en 2 verkort naar 78 weken. Fase 1 bedraagt hierbij 26 weken en fase 2 is verkort naar 52 weken.
 • Zijn er 2 keuzemogelijkheden met betrekking tot de wetswijziging waarbij fase 2 wordt verkort naar 52 weken:
 • Optie 1: Er wordt gebruik gemaakt van het overgangsrecht waarbij men een termijn van 130 weken hanteert bij uitzenden in fase 1 en 2 .
 • Optie 2 (geadviseerd door WePayPeople): Er wordt geen gebruik gemaakt van het overgangsrecht wat betekent dat na 78 weken ( fase 1 en 2 ) wordt overgegaan in fase 3.
 • Onder het overgangsrecht blijft tot 1 juli 2016 de termijn van 130 weken uitzenden in fase 1 en 2 mogelijk, alleen gaat dit ten kosten van de flexibiliteit in fase 3. Per 1 juli 2016 zal de termijn van fase 1 en 2 samen nooit langer mogen duren dan 78 weken.
 • Per 1 juli 2015 zijn er na 26 weken geen nul-urencontracten meer mogelijk. Er geldt ten minste 3 uur verplichte loonbetaling per contract, ook al is het werk weggevallen (beperking uitsluiting loonbetaling);

Wijzigingen fase 3

 • Tot 1 juli 2015 is fase 3 ongewijzigd gebleven. Sinds 1 juli 2015 kunt u maximaal 6 contracten in  4 jaar verstrekken. Daarbij tellen ook een of meerdere eerdere fase 3 contracten mee als deze minder dan 6 maanden voor 1 juli 2015 zijn begonnen.

Wijzigingen fase 3 AOW-plus

 • Tot 1 juli 2016 blijft de termijn van 130 weken uitzenden in fase 1 en 2 ongewijzigd. Per 1 juli 2016 zal de termijn van fase 1 en 2 verkort worden naar 78 weken;
 • Sinds 1 juli geldt er in fase 3 een overgangsrecht van maximaal 234 weken.
 • Per 1 juli 2016 wordt de termijn van fase 3 gewijzigd. Dit is afhankelijk van nog komende wetgeving.
 • Per 1 juli 2016 geldt er een overgangsrecht van maximaal 208 weken.

Fase 4:

 • Tot 1 juli 2015 blijft het moment van intreding van fase 4 ongewijzigd. Per 1 juli 2015 gaat de nieuwe termijn van fase 3 in (maximaal 4 jaar) en gaat fase 4 bij het volledig doorlopen van alle eerdere fasen 2 jaar later in

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op via 020-716 33 84 of stuur een mail naar os@wepaypeople.nl.

Bronnen

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings