Sluiten


Wijzigingen voor werknemer én werkgever in 2018

Op 22 december 2017 door WePayPeople

Het nieuwe jaar staat voor de deur en een jaarovergang gaat vaak samen met wetswijzigingen. Zo wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli gewijzigd en worden verlagingen/verhogingen vaak met de jaarwisseling ingevoerd. Wij geven alvast een overzicht van wijzigingen die jij als werknemer en als werkgever in 2018 kunt verwachten.

AOW-leeftijd

De AOW-regeling in Nederland wordt steeds complexer. Er worden bezuinigingen doorgevoerd die de AOW-leeftijd telkens weer doet verschuiven. Per 1 januari 2018 zal de AOW-leeftijd weer worden verhoogd met drie maanden naar 66 jaar. Geleidelijk aan zal de AOW-leeftijd steeds verhogen tot 67 jaar in 2021.

Minimumloon

Jaarlijks wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast. Op 1 januari 2018 stijgt het minimumloon met 0,80%. Hierdoor zal het minimumloon van werknemers vanaf 22 jaar die fulltime werken op € 1.578,00 bruto per maand uitkomen. In onze blog over minimumlonen per januari 2018 lees je meer over de stijging van het minimumloon en wat voor invloed het heeft per leeftijdscategorie.

Vakantietoeslag over overwerk 

Vanaf 1 januari 2018 dient de werkgever het minimumloon te betalen voor overwerk. Op die datum vindt er een wijziging plaats in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). 

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. 

Jaaropgaven 2017

De jaaropgaven 2017 worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 1 april 2018 als download beschikbaar gemaakt in de portal.

Aangescherpte privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de komst van deze nieuwe Europese privacywetgeving worden de regels op dit gebied aangescherpt. Vanaf genoemde datum zullen de boetes aanzienlijk hoger worden, namelijk maximaal 20 miljoen euro of 4% van de omzet. Het is daarbij de verwachting dat men strikter zal gaan handhaven.

De nieuwe privacy wetgeving, en meer specifiek de speciale maatregelen en investeringen die wij als werkgever onder meer op IT gebied moeten doen, vormt een forse inspanning. Je kunt er daardoor van verzekerd zijn, dat WePayPeople haar bedrijfsvoering volledig ‘compliant’ aan deze wetgeving heeft ingericht. We zullen je uiteraard tijdig informeren over eventuele wijzingen in onze processen.

Voor meer informatie zie https://www.nbbu.nl/thema/privacy/

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Jouw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Het LKV is van toepassing op de volgende groepen medewerkers:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Voor de exacte voorwaarden per doelgroep zie:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/loonkostenvoordeel

Arbeidstijdenwet

Maximaal aantal uren werktijd
Je mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er zijn ook regels voor jouw pauzes en rusttijden. In jouw cao kunnen afwijkende regels staan. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

In de Arbeidstijdenwet staat dat je niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

  • Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken. Dit kan in jouw cao staan. Maar je mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Wanneer geldt de Arbeidstijdenwet

Als je voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor jou. Dus ook als je stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al jouw werkzaamheden als werknemer. Als je bijvoorbeeld verschillende banen heeft, moet je de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kun je nagaan wat jouw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Vragen over de wetswijzigingen?

Heb je vragen rondom de wetswijzigingen of wil je meer informatie over de diensten van WePayPeople? Neem dan contact op met WePayPeople via 020 716 3384 of per email naar os@wepaypeople.nl

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings