Sluiten


Wet Verbetering Poortwachter: alles wat je moet weten

Op 3 april 2017 door WePayPeople

Ziek zijn. Het is voor niemand prettig. Niet voor de zieke, maar ook zeker niet voor de werkgever met een zieke werknemer. Werkzaamheden stapelen zich op en kosten voor vervanging kunnen slecht uitkomen. Al helemaal als blijkt dat de werknemer langere tijd niet in staat is om te werken. Om de werknemer dan zo snel mogelijk te laten terugkeren op zijn werkplek is de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen. De wet bestaat al sinds 1 april 2002, maar roept nog steeds veel onduidelijkheid op. En deze onduidelijkheid kan de werknemer of werkgever veel geld kosten. Dus wat kan je nu verwachten als je te maken krijgt met langdurige ziekte? Vier antwoorden met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter:

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in?

De Wet Verbetering Poortwachter moet ervoor zorgen dat ziekteverzuim effectief wordt aangepakt, waardoor langdurig verzuim wordt voorkomen en waardoor uiteindelijk instroom in WIA en WGA kan worden voorkomen. De Wet Verbetering Poortwachter staat voor “Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers, alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever”. De Wet Verbetering Poortwachter legt de plicht van het opstellen van de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak neer bij de werkgever. Maar ook de werknemer krijgt een taak mee. Meewerken aan zijn/haar reïntegratie en het aanvaarden van passende arbeid zijn daarvan voorbeelden.

Hoe ziet het proces rondom Wet Verbetering Poortwachter eruit?

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter ligt bij de werkgever. De uitvoering kent een paar verplichte actiepunten waar de werkgever zich dus strikt aan hoort te houden. Dit stappenplan ziet er als volgt uit:

TijdsplanUitvoering
Dag 1Ziekmelding
Week 6Probleemanalyse
Week 8Plan van Aanpak
Elke 6 wekenEvaluatie Plan van Aanpak
Week 4242e week ziekmelding
Na het eerste jaarEerstejaars evaluatie
Week 91Eindevaluatie
Uiterlijk week 93Aanvraag WIA-uitkering

Tijdens de periode van langdurig ziekteverzuim moet er rekening gehouden worden met een vijftal terugkeer-naar-werk-routes, namelijk:

  • Terugkomend in de oorspronkelijke functie bij dezelfde werkgever.
  • Terugkeer in oorspronkelijke aangepaste functie bij dezelfde werkgever.
  • Terugkomend in een andere functie bij dezelfde werkgever.
  • Terugkeer in andere aangepaste functie bij dezelfde werkgever.
  • Terugkeer in werk bij andere werkgever (ook wel spoor 2 genoemd).

Wat zijn de consequenties van het niet navolgen van de Wet Verbetering Poortwachter?

Werkgever en werknemer moeten zich inspannen om van terugkeer naar werk een succes te maken. Als de werknemer zich niet voldoende inspant om de reïntegratie te bevorderen kan dat gevolgen hebben voor de loondoorbetaling bij ziekte. Zo blijft de ‘poort’ naar de WIA/WGA dicht als de werkgever zich niet voldoende inspant om de terugkeer een succes te maken. Het UWV kan middels een loonsanctie de werkgever verplichten om de loondoorbetaling bij ziekte ook voor een derde jaar voort te zetten.

Hoe lost WePayPeople de zaken rondom de Wet Verbetering Poortwachter op?

Ben jij ondernemer en leen je jouw werknemers in bij WePayPeople? Dan hoef jij je niet druk te maken over de Wet Verbetering Poortwachter. Of over de loondoorbetaling tijdens ziekte. WePayPeople is de juridisch werkgever, ook bij ziekte. WePayPeople voert alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter uit. Wij beschikken over juristen, arbeidsdeskundigen en verzuimbegeleiders waardoor verzuimbegeleiding beter verloopt. WePayPeople is ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte. Met uw keuze voor payrolling geef je naast de verantwoordelijkheid voor de Wet Verbetering Poortwachter ook de plicht van de loondoorbetaling bij ziekte over aan WePayPeople. Effectief ontzorgen noemen wij dat.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings