Sluiten


Welke regelingen zijn er voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers?

Op 25 maart 2020 door WePayPeople

Regelingen voor zzp’ers

Voor zzp’ers komt er een tijdelijke voorziening – ten minste 3 maanden – voor inkomensondersteuning. Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk in de knoop zitten. Zzp’ers horen bij deze groep. Deze regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Regeling voor bepaalde sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen

Voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen tegen het coronavirus, komt er een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift.

Regelingen voor (middel)grote bedrijven

Grote en middelgrote bedrijven kunnen een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen.

Regelingen voor de cultuursector

Het Rijk is momenteel nog in overleg met de cultuursector.

Belastingmaatregelen vanwege het coronavirus

Het is mogelijk om ‘bijzonder uitstel van betaling’ aan te vragen voor belastingschulden. Wanneer het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om de administratieve lasten zo goed mogelijk in te perken, krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belastingen worden de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid.
Om een gemakkelijk uitstel voor ondernemers te faciliteren, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Voor ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, geldt dat deze kunnen wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar geen winst meer verwachten, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is vanwege het coronavirus stopgezet. In plaats van de Werktijdverkorting, wordt nu de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gehanteerd. Hier schreven wij al een diepgaande blog over.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMBK) borg voor de kredieten aan ondernemers. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen ondernemers terecht bij kredietverstrekkers, vaak banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financierder (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt door deze maatregel verhoogd van 50% naar 75%. Ten opzichte van de eerdere aankondiging – op donderdag 12 maart 2020 – zal deze regeling nog verder worden verruimd en toepasbaar worden op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor zzp’ers?

Ja, ook zzp’ers kunnen gebruikmaken van de BMKB.

Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?

Als kleine ondernemer in de coronacrisis heb je het al snel zwaar. Daarom is de BMKB-regeling aangepast en heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden.
Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden.De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. 

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Wat is de GO-regeling?

De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering en is voor ondernemingen die moeite hebben met het krijgen van een lening bij de bank. De GO-regeling helpt bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Voor land- en tuinbouwbedrijven die in financiële problemen komen, is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Met ingang van woensdag 18 maart 2020 is het voor agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen (als gevolg van de COVID-19-uitbraak) mogelijk om bij hun bank werkkapitaal-kredieten aanvragen.

Voor wie geldt de ‘extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers’?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling voor tijdelijke ondersteuning?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kan je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

Bedrijven kunnen gebruikmaken van de onderstaande regelingen.
Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

MaatregelWie kan er een beroep op doen?
NoodloketOndernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Uitstel van betalingen van belastingenOndernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (van 4% naar 0,01%)Ondernemers en zzp’ers
Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente vanaf 1 juni 2020 naar 0,001% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020Ondernemers en zzp’ers
Wijziging voorlopige aanslagOndernemers en zzp’ers
Verruiming BMKB (al aangekondigd)MKB
Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)MKB
Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)Middelgrote en grote bedrijven
QreditsKleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies
WW-premiedifferentiatieWerkgevers
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigenZzp’ers en ondernemers

Bron: Rijksoverheid.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings