Sluiten


Wat jij moet weten over transitievergoeding

Op 25 maart 2015 door Koen Bol

Wat betekent de transitievergoeding voor jou?

Misschien wel het meest opvallende onderdeel van de nieuwe wet is de transitievergoeding. Alle medewerkers die minimaal 2 jaar voor één inlener óf hetzelfde uitzendbureau óf via dezelfde juridisch werkgever hebben gewerkt, hebben recht op een transitievergoeding als ze uit dienst gaan op initiatief van de werkgever. De hoogte daarvan is 1/6 maandsalaris per vol gewerkt half jaar. WePayPeople stelt u tijdig op de hoogte voor welke medewerkers een transitievergoeding van toepassing wordt. Je kunt nu zelf de keus maken of dit gevolgen heeft voor de lopende arbeidsrelatie.

De minister heeft op verzoek van onze branche twee overgangsregelingen toegekend:

  1. Er is ook al sprake van een ketenonderbreking (6 maanden niet werken voor dezelfde opdrachtgever) als er vóór 1 juli 2012 een periode van 3 maanden niet is gewerkt.
  2. De transitievergoeding hoeft niet direct te worden betaald als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan (dit wordt op de dag nauwkeurig bepaald!)

WePayPeople kan jou op individuele basis informeren over de financiële consequenties met betrekking tot de transitievergoeding in relatie tot uw inleenkrachten.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de transitievergoeding dan kan je contact met WePayPeople opnemen via 020- 716 3384.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings