Sluiten


Wanneer heeft jouw werknemer recht op bijzonder verlof of kort verzuim?

Op 26 juni 2018 door WePayPeople

Naast vakantiedagen hebben werknemers in een aantal gevallen recht op verschillende soorten bijzonder verlof of kort verzuim. Bijzonder verlof kan worden aangevraagd bij een bijzondere gebeurtenis of bij familieomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een jubileum, een huwelijk of iemand in uw (directe) familie die is komen te overlijden. Kort verzuim kan worden aangevraagd bij bijvoorbeeld een dokter of tandarts bezoek.

Bijzonder verlof

Niet alle soorten bijzonder verlof zijn wettelijk vastgelegd. In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat beschreven wanneer een werknemer recht heeft op bijzonder verlof.

De meest voorkomende situaties en het aantal dagen betaald verlof wat WePayPeople hanteert staat in onderstaand schema weergegeven.

 GebeurtenisAantal dagen betaald verlof
 Ondertrouw van de werknemer1 dag
 Eigen huwelijk2 dagen
 Huwelijk van broer, zuster, ouder of kind1 dag
Overlijden grootouders, broers ,zussen, kleinkinderen, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzussen1 dag
Overlijden ouders, schoonouders en niet inwonende kinderen2 dagen
Overlijden echtgenoot en inwonende kinderen4 dagen
Eigen huwelijksjubileum (12,5-, 25- of 40-jarig)1 dag
Huwelijksjubileum van van ouders, schoonouders of grootouders (25-, 40-, 50- of 60-jarig)1 dag
Verhuizing1 dag per jaar
Bevalling echtgenote2 dagen

Kort verzuim

Voor de mogelijkheid tot opnemen van kort verzuim wordt er onderscheid gemaakt tussen uitzendovereenkomsten met uitzendbeding en uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding. Hieronder lichten we het verschil voor u toe.

1. Met uitzendbeding: de werknemer bouwt per gewerkt uur kort verzuim op. Als hij bijvoorbeeld naar de dokter moet, dan kan hij opnemen wat hij heeft opgebouwd. Als hij nog maar 0,5 uur heeft opgebouwd en een afspraak van een uur heeft, kan hij toch maar een 0,5 uur kort verzuim opnemen. Als de werknemer uit dienst gaat en nog geld in zijn ‘pot’ kort verzuim heeft zitten, zal hij dit uitbetaald krijgen.

2. Zonder uitzendbeding: werknemers hebben geen eigen pot. Een werknemer kan in principe onbeperkt kort verzuim opnemen. Uiteraard wordt er wel gelet op de hoeveelheid die per persoon wordt opgenomen. Er kan ook gevraagd worden naar een afsprakenkaart of verklaring van bijvoorbeeld de huis-/tandarts als bewijs voor de afspraak en dus het recht op kort verzuim.

  Hoe vraagt u bijzonder verlof of kort verzuim aan?

  Het aanvragen van bijzonder verlof of kort verzuim kan middels een e-mail naar WePayPeople: os@wepaypeople.nl

  Heeft u vragen of opmerkingen over de verschillende soorten verlof? Neem dan direct contact met ons op!

  Privacy instellingen

  Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

  Privacy policy | Sluiten
  Settings