Sluiten


Wanneer heeft jouw werknemer recht op bijzonder verlof of kort verzuim?

Op 8 oktober 2019 door WePayPeople

Naast vakantiedagen hebben je medewerkers in een aantal gevallen recht op bijzonder verlof of kort verzuim. Bijzonder verlof kan worden aangevraagd bij een bijzondere gebeurtenis of bij familieomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een jubileum, een huwelijk of iemand uit de (directe) familie van je werknemer die is komen te overlijden. Kort verzuim kan worden aangevraagd bij bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek.

Bijzonder verlof

Alle soorten bijzonder verlof zijn wettelijk vastgelegd. In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat beschreven wanneer medewerkers recht hebben op buitengewoon verlof.
De meest voorkomende situaties en het aantal dagen betaald verlof dat gehanteerd wordt, staat dus niet altijd vast, maar is afhankelijk van het bedrijf waarvoor iemand werkt.

Bijzonder verlof bij WePayPeople – volgens NBBU cao voor uitzenders

Bij WePayPeople zijn er duidelijke afspraken gemaakt rondom bijzonder verlof. In onderstaand schema kun je heel eenvoudig nagaan bij welke gebeurtenis, welke rechten horen:

 GebeurtenisAantal dagen betaald verlof
 Ondertrouw van de werknemer1 dag
 Eigen huwelijk2 dagen
 Huwelijk van broer, zuster, ouder of kind1 dag
Overlijden grootouders, broers ,zussen, kleinkinderen, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzussen1 dag
Overlijden ouders, schoonouders en niet inwonende kinderen2 dagen
Overlijden echtgenoot en inwonende kinderen4 dagen
Eigen huwelijksjubileum (12,5-, 25- of 40-jarig)1 dag
Huwelijksjubileum van van ouders, schoonouders of grootouders (25-, 40-, 50- of 60-jarig)1 dag
Verhuizing1 dag per jaar
Bevalling echtgenote1 werkweek

Kort verzuim

Met de mogelijkheid tot het opnemen van kort verzuim maken we onderscheid tussen uitzendovereenkomsten met uitzendbeding en uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding. Hieronder lichten we het verschil voor je toe.

1. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding worden voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen percentages gereserveerd. Het percentage gereserveerd kan niet overschreden worden.

2. Zonder uitzendbeding: je medewerkers hebben geen reservering. Jouw werknemer kan in principe onbeperkt kort verzuim aanvragen. Uiteraard moet je wel letten op de hoeveelheid die per persoon wordt opgenomen. Je kan ook vragen naar een afsprakenkaart of verklaring van bijvoorbeeld de huis-/tandarts als bewijs voor de afspraak en dus het recht op kort verzuim.

  Hoe vraag je bijzonder verlof of kort verzuim aan?

  Payroll medewerkers van WePayPeople kunnen voor het aanvragen van bijzonder verlof of kort verzuim een mail sturen naar WePayPeople: os@wepaypeople.nl

  Heb je vragen of opmerkingen over de verschillende soorten verlof? Neem dan direct contact met ons op!

  Privacy instellingen

  Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

  Privacy policy | Sluiten
  Settings