Sluiten


Voorkom boetes door je zzp’ers op de payroll te zetten

Op 20 december 2019 door WePayPeople


De Belastingdienst houdt sinds oktober 2019 scherper toezicht op naleving van Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Per 1 januari 2020 zal de Belastingdienst de wet scherper controleren bij opdrachtgevers – met name de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van zzp’ers.

Constateren zij een overtreding, dan ontvangt zowel het bedrijf als de zzp’er eerst een waarschuwing. Blijft de werkrelatie in negatieve zin onveranderd, dan volgen er boetes en naheffingen voor bedrijven.

Hoe toon je aan dat zzp’ers geen traditionele werknemers zijn?

Het is belangrijk om aan te tonen dat door jou ingehuurde zzp’ers geen traditionele werknemers zijn. Daarnaast is het voor zzp’ers van belang om aan te tonen dat ze voor meerdere opdrachtgevers werken. Om die onzekerheden te voorkomen, zien we de laatste maanden dat steeds meer bedrijven ‘hun’ zzp’ers op de payroll zetten. Payroll-dienstverleners laten bedrijven, freelancers en zzp’ers dus op een correcte manier samenwerken.

Van zzp’er naar payroll: hoe zit dat?

Jij hebt besloten om je zzp’er op de payroll te zetten om zo belastingtechnische boetes te voorkomen. Je creëert hiermee rust en overzicht, voor zowel jou als je zzp’ers. Natuurlijk bespreek je met je zzp’ers dat ze op de payroll komen. Belangrijk is om dat af te stemmen. Het voordeel hiervan is dat ze zo weer pensioen opbouwen, vakantiedagen krijgen en bij ziekte krijgen doorbetaald. Netto houden ze iets minder over, maar profiteren wel van alle voordelen van iemand in loondienst. Stem dit wel met je zzp’ers af, want zoiets moet van twee kanten worden beslist.

En je zzp’ers, zijn die nu opeens weer loonslaaf?

Nee, natuurlijk niet, iedere zzp’er er kan gewoon zzp-werk blijven doen voor andere opdrachtgevers. Voor de gewerkte payroll uren zijn ze verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en ziekte en wordt de administratie geregeld. En de zzp’ers blijven natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen opdrachten.

Alternatief Wet DBA

Het kabinet bedenkt nu een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de opdrachtgeversverklaring. Dit is in het leven geroepen om te toetsen of er sprake is van een zzp’er of medewerker in loondienst. Dit gebeurt aan de hand van drie punten: (i) de duur van de opdracht, (ii) het overeengekomen uurtarief en (iii) de aard van de opdracht.

Handhaving en boetes wet DBA tot 1-1-2021

Bedrijven betalen tot 1-1-2021 een boete of naheffing als zij na controle door de Belastingdienst én een waarschuwing de schijnzelfstandigheid voortzetten.

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar is er geen sprake van boze opzet? Dan handhaaft de Belastingdienst nog niet, maar krijg je ‘aanwijzingen’ om een en ander aan te passen. Een gewaarschuwde ondernemer telt voor twee. Lees je daarom in en bekijk wat de mogelijkheden voor jou zijn!

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings