Sluiten


Veelgestelde vragen over de NOW-regeling

Op 23 april 2020 door WePayPeople


De overheid heeft een reeks maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Een van deze maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). In dit blog gaan we in op veelgestelde vragen rondom de NOW-regeling.

Is de NOW-regeling er voor mijn bedrijf ?

Als werkgever met personeel in loondienst en een omzetdaling van 20% of meer in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020, kun je een beroep doen op de NOW-regeling.

Geldt de NOW-regeling ook voor mijn eigen werknemers met flexibele contracten?

De NOW-regeling geldt ook voor werknemers die rechtstreeks in dienst van je bedrijf zijn en waarmee je een flexibele contractafspraak hebt. Denk hierbij aan je eigen medewerkers met een tijdelijk contract of een oproepcontract. Als bedrijf kun je door de NOW-regeling de bovenstaande periode – 1 maart 2020 en 31 juli 2020 – overbruggen zonder afscheid te hoeven nemen van deze werknemers.

Hoe werkt de NOW?

Bij het UWV kan een loonkostensubsidie (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling) worden aangevraagd. Deze subsidie wordt verstrekt voor een periode van 3 maanden, mits de (verwachte) omzetdaling minimaal 20% bedraagt en er tijdens de subsidieperiode geen personeel vanwege bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen. De vergoeding kan met nog eens 3 maanden worden verlengd (waarvoor andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn).

Hoe wordt het bedrag van de vergoeding bepaald?

De vergoeding wordt bepaald op basis van de omzetdaling. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Wanneer 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • Wanneer 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • Wanneer 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wanneer ontvang ik een vergoeding?

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de vergoeding. Na de periode van 3 maanden worden de loonsom, de daadwerkelijke omzetdaling en de definitieve vergoeding bepaald. Op basis daarvan kan een correctie worden aangebracht.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

Werkgevers kunnen hier een aanvraag voor de NOW-regeling bij het UWV indienen.

Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van de NOW-regeling?

Vanaf 6 april kunnen aanvragen voor de NOW-regeling worden ingediend. Echter, ongeacht wanneer het aanvraagformulier beschikbaar komt, kan vanaf 1 maart 2020 – dus met terugwerkende kracht – een vergoeding worden aangevraagd.

Geldt de NOW-regeling ook voor werknemers met flexibele contracten?

De nieuwe regeling geldt ook voor uitzend- en payrollkrachten. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder afscheid te moeten nemen van deze werknemers.

Verdere vragen?

Neem gerust contact op met onze afdeling Operations via: os@wepaypeople.nl

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings