Sluiten


Toepassing van het anoniementarief

Op 17 maart 2014 door Koen Bol

Hoe voorkomt u toepassing van het anoniementarief of beboeting door foutief gebruik?

Het anoniementarief is het tarief dat u als werkgever kan toepassen als u de gegevens van uw werknemer niet compleet heeft. Wat gebeurt er als u het anoniementarief toepast op een medewerker?

  • Er wordt dan 52% loonbelasting ingehouden;
  • Er mag geen rekening gehouden worden met het maximum premieloon voor de sociale lasten;
  • Er mag geen loonheffingskorting worden toegepast.

Niet echt een wenselijke situatie dus.

Hoe voorkomt u dat het anoniementarief wordt toegepast?

Ten eerste dient u bij het in dienst nemen van een werknemer de identiteit vast te stellen en benodigde gegevens voor het personeelsdossier te verzamelen. Van belang is dat dit gebeurt voor de medewerker daadwerkelijk start.

Ten tweede bent u verplicht een loonbelastingverklaring te hebben die door de medewerker is ingevuld. U kunt deze zelf maken. De Belastingdienst heeft ook een formulier op de website.  De werknemer moet deze gegevens aanleveren op papier, voorzien van datum en handtekening.

Zijn deze gegevens niet compleet, dan wordt het anoniementarief toegepast in de salarisadministratie.

Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van het anoniementarief?

U kunt het anoniementarief niet zomaar toepassen. Om het tarief toe te passen moet minimaal de identiteit van de werknemers vastgesteld worden. Een kopie van het identiteitsbewijs is afdoende. Hiermee kan De Belastingdienst nagaan of er geen verplichtingen zijn, bijvoorbeeld het hebben van een werk- of verblijfsvergunning. Ook wordt er gekeken of de werkgever niet in strijd met de vreemdelingenwet heeft gehandeld.

Voorkom een boete!

Heeft u geen kopie van het ID-bewijs, maar past u wel het anoniementarief toe dan riskeert u een boete van maximaal €4.920,00. De werknemer is zelf ook verplicht om zijn identiteit op de juiste manier door de werkgever vast te laten stellen. Doet de werknemer dit niet, dan kan ook hij een boete krijgen.

Vragen? Neem dan contact op via 020 – 716 33 84.

Bron: Handboek Loonheffingen Belastingdienst 2014