Sluiten


Scherpere aanpak bij onderbetaling minimumloon

Op 27 september 2010 door WePayPeople

Werkgevers die hun personeel minder betalen dan het wettelijk minimumloon, kunnen daarvoor een bestuurlijke boete krijgen van 750 tot 6.700 euro, afhankelijk van de mate en de tijdsduur van de onderbetaling. Bovendien worden ze voortaan bij een overtreding nog maar één keer gewaarschuwd. Dat blijkt uit een regeling in de Staatscourant van minister Donner van SZW tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Dergelijke regels waren er al, maar de grootste verandering is dat sneller zal worden overgegaan tot het opleggen van boetes. Voortaan zal nog maar één keer een waarschuwing worden gegeven. Elke volgende overtreding van dezelfde wettelijke verplichting, ook als het om een andere werknemer gaat, is direct beboetbaar. De maximale boete kan bij recidive ook hoger uitvallen dan de genoemde 6.700 euro. De boetebedragen worden met 50 procent verhoogd als op de dag van het constateren van een overtreding nog geen 24 maanden zijn verstreken nadat een eerdere vergelijkbare overtreding is geconstateerd. Bovendien kan een last onder dwangsom worden opgelegd.

Staatscourant 2010, 12893

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings