Sluiten


Principeakkoord nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten bereikt

Op 1 mei 2014 door WePayPeople

Als NBBU lid past Payroll Works de NBBU cao toe. De brancheorganisatie NBBU voor bemiddelings- en uitzendondernemingen heeft een principeakkoord bereikt met de vakbond LBV over een nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten. De cao gaat in op 1 juni 2014 en heeft een looptijd van vijf jaar. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen uitgelegd.

Wijziging contracten bepaalde tijd

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt die nauw samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo krijgen uitzendkrachten straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd. In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken. Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.

Beperking van nul-uren contract

Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan.

Beloning en scholing

Het is in de NBBU-cao geregeld dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst (inlenersbeloning). Aan die bepaling is niets gewijzigd. Nieuw is dat uitzendondernemers eens per jaar scholingsafspraken maken met hun uitzendkrachten. Verder stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.

Bronnen

https://www.nbbu.nl/nieuwsbericht/principe-akkoord-over-nieuwe-nbbu-cao-voor-uitzendkrachten

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings