Sluiten


Nieuwe verzekeringsplicht voor DGA’s

Op 16 december 2015 door WePayPeople

De regels voor de verzekeringsplicht voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) veranderen per 1 januari 2016. Dat betekent dat je in een aantal gevallen wordt gezien als werknemer en je verplicht deelneemt aan werknemersverzekeringen. Het gaat dan om de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en de Werkloosheidswet.

De nieuwe zogenoemde Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder geldt alleen voor statutaire bestuurders van een B.V. of een N.V. Het komt erop neer dat een DGA als werknemer wordt gezien als hij onder de feitelijke macht valt van de algemene vergadering. Als DGA ben je directeur van een B.V. en heb je vaak een meerderheid van de aandelen. In dat geval ga jij over het ontslag en de aanstelling van bestuurders. En daarmee over je eigen ontslag. Dit is vastgelegd in de statuten van de B.V. Een gezagsverhouding ontbreekt en daarmee de verplichting je te verzekeren als werknemer.

Uitbreiding regeling

Onder de oude regeling was dit ook al het geval, en de nieuwe regeling is zoveel mogelijk een voortzetting van de oude. Maar er is wel wat veranderd onder druk van jurisprudentie. Het komt erop neer dat vanaf 2016 minder DGA’s verplicht verzekerd zijn. En dus de feitelijke macht in handen hebben volgens de statuten en kunnen beschikken over hun eigen toekomst en ontslag.

De regeling wordt dus uitgebreid. Ook een DGA die een minderheid van de aandelen bezit kan de feitelijke macht hebben en dus niet verzekeringsplichtig. Volgens de oude regeling is dit het geval als DGA samen met zijn/haar vrouw/man de meerderheid van de aandelen heeft. Dat blijft zo maar geldt dit voortaan ook voor de kinderen. Dus voortaan voor meer familieleden. Een DGA die samen met zijn kinderen een meerderheid van de aandelen heeft is niet verzekerd.

Nevengeschiktheidsregeling

Ook de nevengeschiktheidsregeling blijft van kracht. In het geval dat een aantal bestuurders samen alle aandelen bezitten en deze gelijk zijn verdeeld over de aandeelhouders kan in feite geen enkele bestuurder zijn ontslag tegenhouden. Desondanks zijn ze volgens de regeling toch niet verplicht verzekerd.

Overigens kan ook een B.V. fungeren als bestuurder. In dat geval is de DGA van de besturende B.V. niet verzekerd. Ook dat is nu vastgelegd in de nieuwe regeling.

Wet Flex B.V.

Wil je toch verzekerd zijn. Dan kan je die particulier afsluiten. Of biedt de Wet Flex B.V. mogelijkheden om statutair de machtspositie van de DGA vast te leggen. Ook kun je regels omtrent ontslag en benoeming van bestuurders vastleggen.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings