Sluiten


Mogelijke naheffing in de inkomstenbelasting over 2014

Op 4 december 2014 door Koen Bol

Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting over 2014 opstelt, houdt er dan rekening mee dat u een bedrag moet bijbetalen of minder terugkrijgt dan verwacht. Gemiddeld is dit een bedrag van € 150, maar de situatie verschilt per persoon. De Belastingdienst heeft bij de voorlopige aanslagen over 2014 een te hoog bedrag aan algemene heffingskorting meegenomen, doordat wijzigingen laat bekend waren.

Verkeerd aangeleverde tabellen

De tabellen die wij aangeleverd krijgen om het bedrag wat ingehouden moet worden aan loonheffingen te berekenen, zijn hierdoor niet juist geweest. In de tabellen is onvoldoende rekening gehouden met de wijzigingen in de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Hierdoor is er mogelijk te weinig loonheffing op uw loon ingehouden. De Belastingdienst wijzigt de tabellen gedurende het jaar niet, waardoor het effect pas merkbaar is in de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Aangepaste rekenregels voor 2015

Voor 2015 zijn de rekenregels aangepast en nu lijkt de aansluiting tussen loonheffing en inkomstenbelasting niet te kloppen. In 2015 wordt er waarschijnlijk teveel loonheffing ingehouden, met name bij lage lonen. Via de aangifte LB kunnen zij de teveel betaalde belasting terug krijgen. Veel lage lonen hebben geen aangifteplicht, breng ze dus op de hoogte!

Meer weten?

Heeft u aanvullende vragen over de aangifte inkomstenbelasting? Neem dan contact op met WePayPeople via 020 – 716 3384.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings