Sluiten


Misbruik kennismigrantenregeling steeds beter opgespoord

Op 28 september 2010 door WePayPeople

De Arbeidsinspectie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten misbruik van de kennismigrantenregeling steeds beter aan te pakken. Vorig jaar controleerde de Arbeidsinspectie 218 bedrijven, omdat de IND twijfels had over de naleving van de regels. Bij een kwart van die bedrijven was inderdaad iets mis.

Doel Kennismigrantenregeling

De kennismigrantenregeling moet Nederland aantrekkelijk maken voor hoogopgeleide vreemdelingen, de zogenoemde kenniswerkers. Deze kunnen aan de slag na een eenvoudige toets, onder meer op het salaris dat ze gaan verdienen. Bij een klein deel van deze bedrijven vermoedt de IND dat er sprake is van misbruik. Daar voert de Arbeidsinspectie controles uit.

Controles

De Arbeidsinspectie stuitte op situaties waarin kennismigranten te weinig salaris ontvingen, te vroeg begonnen met werken of ook na afloop van de vergunning aan de slag bleven. Ook troffen de inspecteurs ‘gewone’ vreemdelingen aan die zonder de benodigde papieren aan het werk waren. Een van de onderzochte bedrijven had eerst een tewerkstellingsvergunning aangevraagd voor een ‘gewone’ vreemdeling. Toen deze vergunning niet werd verleend, wilde het bedrijf dezelfde persoon hetzelfde werk laten doen voor een twee keer zo hoog salaris.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de IND en de Arbeidsinspectie is het mogelijk om de controles gericht uit te voeren bij ondernemingen waar vermoedelijk sprake is van misbruik. Hierdoor lukt het steeds beter de risicobedrijven aan te pakken. In 2007 bleek bij 16 procent van de bezochte bedrijven iets mis, in 2008 bij 22 procent en vorig jaar bij 25 procent. De Arbeidsinspectie meldt overtredingen ook weer aan de IND, die zonodig de verblijfsvergunning van de migrant intrekt.

De inspecties op misbruik van de regeling voor kennismigranten vinden ook dit jaar plaats.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings