Sluiten


Het wettelijk minimumloon, hoe is dit opgebouwd?

Op 8 juli 2014 door Koen Bol

Het wettelijk minimumloon is het loon dat u volgens de wet moet verdienen. Iedereen die werkt en tussen de 15 jaar en zijn of haar AOW leeftijd is, heeft hier recht op. Voor jonge werknemers tussen 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Hieronder leggen wij uit hoe het wettelijk minimumloon is opgebouwd.

Opbouw minimumloon

Het minimumloon bestaat uit het basisloon plus een aantal toeslagen. Het minimumloon  gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst staat;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien. Dit kunnen fooien zijn of beloningen waarover u en uw werkgever een regeling hebben getroffen.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. Inkomsten die niet meetellen bij de opbouw van het minimumloon:

 • geld dat u verdient met overwerk;
 • vakantiebijslag;
 • winstuitkeringen;
 • speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering die u af en toe krijgt voor een behaalde omzet;
 • uitkeringen op termijn die u onder bepaalde voorwaarden ontvangt (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt);
 • vergoedingen voor kosten die u voor uw werk moest maken;
 • eindejaarsuitkeringen.

Deeltijdwerk

De hoogte van uw brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur u werkt. Werkt u deeltijd? Dan is het brutominimumloon evenredig lager.

Bron: Rijksoverheid

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings