Sluiten


Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Op 6 november 2015 door WePayPeople

Voorkom betaling van dubbele belasting

Je woont in Nederland en werkt in Duitsland, of andersom. Waar betaal jij dan belasting? En hoe voorkom je dat je dubbele belasting betaalt. Daarover hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Het gaat onder andere om regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen over jouw inkomen. Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking.

183-dagenregeling

Over het algemeen geldt dat het land waarin gewerkt wordt de belasting mag heffen over het loon dat daar is verdiend. Zo is het in de meeste belastingverdragen geregeld, zo ook in het verdrag tussen Nederland en Duitsland. Er is één uitzondering: Het land waar de werknemer woont mag belasting heffen als de werknemer binnen een periode van 12 maanden minder dan 183 dagen verblijft in het werkland en de werkgever die het loon betaalt is niet gevestigd in het werkland en het loon wordt ook niet betaald door of namens een werkgever in het werkland en het loon komt niet ten laste van de winst van een vestiging van de werkgever in het werkland. Deze drie voorwaarden samen vormen de 183-dagenregeling. Wil je van de regeling gebruik maken dan moet aan alle drie de voorwaarden worden voldaan.

Uitzenden van expatriates

Voor het uitzenden van werknemers binnen concernverband vanuit Nederland naar het buitenland geldt dat werkgever in Nederland loonbelasting moet inhouden als de werknemer korter dan 183 dagen in een bepaalde periode in het buitenland verblijft. Hoe lang die periode is verschilt per land waarmee een belastingverdrag is gesloten. Dan kan het zo zijn dat het werkland vindt dat ook in het werkland belasting moet worden betaald. In dit geval is sprake van dubbele belasting.

Verleggingsregeling

Kom je als buitenlandse werknemer in Nederland werken en is het buitenlandse concern inhoudingsplichtig? Dan kan het Nederlandse onderdeel van het concern de belasting inhouden.

Wonen in Duitsland, werken in Nederland

Werk je in loondienst en doe je dit werk ook in Nederland. Dan betaal je dus ook belasting in Nederland. Er zijn uitzonderingen waarbij je belasting betaalt in Duitsland. Over algemene uitzonderingen is hierboven al gesproken. Er zijn twee uitzonderingen die nog van belang zijn. Ga je aan de slag in Nederland in het onderwijs, als hoogleraar of leraar en geef je onderwijs in Nederland of doe je wetenschappelijk onderzoek bij een officieel erkende onderwijsinstelling? Als het gaat om een periode van maximaal 2 jaar, en blijf je in Duitsland wonen, dan betaal je ook in Duitsland belasting. Deze is alleen van toepassing als je wetenschappelijk onderzoek doet voor het algemeen belang. Als je in Duitsland woont en je werkt in loondienst bij een onderneming op een grensoverschrijdend bedrijventerrein dan betaal je belasting in het land waar je verplicht sociaal verzekerd bent.

Wonen in Nederland, werken in Duitsland

Hier gelden dezelfde regels als in de voorgaande situatie. Je betaalt in de regel belasting in Duitsland.

Compensatieregeling

Werk je in Duitsland en ben je daar belastingplichtig en betaal je meer belasting dan wanneer je in Nederland zou werken? Dan is er in het verdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen. Want betaal je belasting in Duitsland, dan ben je meestal ook daar sociaal verzekerd. En betaal je in Nederland geen premie volksverzekeringen. Aftrekposten als de hypotheekrente eigen woning en persoonsgebonden aftrek gelden niet voor jou. Teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen gaan aan je voorbij.

Overgangsrecht

Officieel gaat het nieuwe verdrag vanaf 1 januari 2016 in werking, de oude regeling blijft gedurende 2016 bestaan, dus let op: als het voor jou voordeliger is om je aangifte te doen volgens het oude verdrag dan kan je dat nog een jaar doen.

WePayPeople verwerkt maandelijks meerdere Duitse medewerkers en kan dan ook adviseren in bovenstaande situaties. Daarnaast werkt WePayPeople samen met een goede Tax partner die de inkomstenbelasting aangifte voor het grootste deel van populatie in dienst via WePayPeople verwerkt. Voor een flat fee voorkomt dit een hoop administratieve rompslomp, maar kan het ook geld opleveren middels mogelijke compensatie en andere voordelen.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings