Sluiten


Checklist WAB: hoe zorg je voor een soepele overgang naar 2020?

Op 19 december 2019 door WePayPeople


Het einde van 2019 nadert. Was het voor jou ook een mooi en succesvol jaar? Nu jij druk bent met terugblikken, vooruitkijken en feestdagen, heb je weinig tijd voor andere zaken. Begrijpelijk. Daarom maakten wij een handige WAB-checklist voor je. Zo weet jij precies wat de belangrijkste administratieve acties zijn, zodat jouw jaarovergang vlekkeloos verloopt.

1. Hoe werkt het aanleveren van uren rondom de jaarovergang 2019-2020?
De Belastingdienst eist een tijdige en correcte afronding van het jaar 2019. Daarom vindt de laatste salarisverwerking over 2019 begin januari plaats. Let op dat je alle gewerkte uren en overige mutaties over 2019 op tijd aanlevert. Uren en mutaties die betrekking hebben tot 2019 en die te laat worden aangeleverd, worden verwerkt in 2020. Dit kan ongunstig uitpakken voor onder meer het nettoloon.

2. Hoe zit het met de verloning rondom feestdagen in 2019?
De uren van week 52 (maandag 23 t/m zondag 29 december) worden in het nieuwe jaar uitbetaald.

3. Hoe zit het met de jaaropgaven over 2019?
Jouw jaaropgaven over 2019 zijn zo snel mogelijk beschikbaar in onze portal, zeker voor 1 april 2020.

4. Hoe zit het met het minimumloon per 1 januari 2020?
Op 1 januari 2020 stijgt het bruto minimumloon met 1,10%. Omdat WePayPeople juridisch werkgever is, voeren wij deze verhoging door voor de medewerkers die in deze categorie vallen.

5. Hoe zit het met het inleen-cao per 1 januari 2020?
Op 1 januari van het jaar geldt voor veel cao’s dat de loonschalen worden verhoogd met een in een cao-akkoord overeengekomen percentage. Controleer of dit geldt voor de cao van jouw inlener(s).

6. Hoe zit het met dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers?
Payrollmedewerkers hebben per 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf. Laat aan het bedrijf die flexwerkers bij jou inzet weten welke arbeidsvoorwaarden je hebt.

7. Hoe zit het met de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag?
Vanaf 1 januari 2020 heeft een medewerker vanaf dag één recht op transitievergoeding. De transitievergoeding is een derde van een maandsalaris per gewerkt jaar (naar rato bij een korter dienstverband). Tot 1 januari 2020 geldt de huidige regelgeving en bestaat het recht op de transitievergoeding pas ná 2 jaar dienstverband.

8. Hoe zit het met de contractuur bij uitzenden?
Per 1 januari treedt de nieuwe NBBU-cao in werking. Hierin staat dat de minimale contractduur in Fase 1 en 2 (zonder uitzendbeding) 4 weken bedraagt. Voor bestaande medewerkers die een korter contract hebben, zal dit van rechtswege overgaan naar een contract voor de duur van 4 weken. WePayPeople zorgt ervoor dat de medewerkers in kwestie hier bericht van krijgen.

9. Hoe werkt het aanbod voor vaste uren aan oproepkrachten?
Vanaf 1 januari moet je een aanbod doen voor een vast aantal uren (het gemiddelde aantal gewerkte uren) aan oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn. Een 0-uren overeenkomst, een min-max-contract, maar ook een uitzendovereenkomst (Fase A of 1/2) met uitsluiting van de loondoorbetaling en een uitzendovereenkomst (Fase B/C of 3/4) zonder vaste arbeidsomvang vallen hieronder.

10. Hoe werkt de wijziging de tarieven naar je klanten?
Als WePayPeople de facturatie verzorgt aan eindklanten én er vanaf 1 januari 2020 veel wijzigingen moeten worden doorgevoerd (vanaf 25 plaatsingen), kan onze afdeling Operations & Support dit voor je verzorgen.

11. Moet je je medewerkers informeren?
Ja, daar doe je verstandig aan. Informeer je medewerkers over de uiterlijke data, alsmede de wijzigingen voor 2020. WePayPeople zal dit als juridisch werkgever doen voor zijn medewerkers.

In het kort: wat verandert er vanaf 2020 door de WAB?

De overheid wil graag dat er meer vast en minder flexibel werk wordt geboden in Nederland. Dit voornemen vertaalt zich naar de volgende maatregelen:

• Contracten voor onbepaalde tijd worden goedkoper en ontslag wordt iets makkelijker;
• Contracten zonder uitzendbeding krijgen een minimale duur van 4 weken;
• De kosten voor flexibele contracten worden hoger.

De maatregelen die worden genomen om contracten voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken ten opzichte van flexibele contracten, gelden voor de hele arbeidsmarkt en alle werkgevers (zowel regulier als in de flexbranche).

WAB-kennisbank

Ga voor een uitgebreid overzicht van alle WAB-gerelateerde wijzigingen naar onze WAB-kennisbank. Hier vind je ook handige video’s waarin je een antwoord krijgt op de meest gestelde vragen over de WAB.

Heb je vragen over de wijzigingen en/of de overgang naar 2020? Neem dan contact op met jouw contactpersoon via 020 – 716 33 84 of stuur een bericht naar de afdeling Operations & Support via os@wepaypeople.nl.

Wij wensen je een soepele WAB-overgang naar 2020. Fijne feestdagen en een geweldig 2020!

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings