Sluiten


CBS: Sterkste banengroei sinds 2008

Op 21 augustus 2017 door WePayPeople

Sinds 2008 is er geen sterkere toename in banen geweest dan in het tweede kwartaal van 2017. De aantrekkende economie zorgt ervoor dat er in het afgelopen kwartaal gemiddeld 10,2 miljoen banen waren. Bij deze telling zijn alle banen meegeteld, dus van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Er is al drie jaar lang een stijgende lijn te zien in het aantal banen in Nederland. Waarin er op jaarbasis tot nu toe een toename te zien is van 199 duizend banen. 2017 is hierdoor nog niet de grootste stijger qua banengroei. De grootste stijging vond plaats in 2007. In dat jaar kwamen er zo’n 335 duizend banen bij.

Arbeidsmarkt CBS

Uitzendbureaus nemen de grootste stijging voor hun rekening. De helft van alle banen die er de afgelopen drie jaar zijn bijgekomen, kwamen er door uitzendbureaus. In het afgelopen kwartaal kwam daar opnieuw de grootste stijging vandaan, 20 duizend.

Minder langdurig werklozen

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 172 duizend werklozen die een jaar of langer zonder succes naar werk zochten. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder zijn dit er zo’n 63 duizend minder. Terwijl het aantal werklozen daalt, loopt het aantal vacatures op en neemt zo de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Meer resultaten over het tweede kwartaal van 2017 zijn terug te vinden op de website van het CBS.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings