SluitenBelangrijke wetswijzigingen voor werknemer én werkgever

Op 5 december 2016 door WePayPeople

Het nieuwe jaar staat voor de deur en een jaarovergang gaat vaak samen met wetswijzigingen. Zo wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli gewijzigd en worden verlagingen/verhogingen vaak met de jaarwisseling ingevoerd. Daarnaast zal op 1 januari de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. Wij geven alvast een overzicht van wijzigingen die u als werknemer en als werkgever in 2017 kunt verwachten.

AOW-leeftijd

De AOW-regeling in Nederland wordt steeds complexer. Er worden bezuinigingen doorgevoerd die de AOW-leeftijd telkens weer doet verschuiven. Per 1 januari 2017 zal de AOW-leeftijd weer worden verhoogd met drie maanden naar 65 jaar en 9 maanden. Geleidelijk aan zal de AOW-leeftijd steeds verhogen. In 2018 zal de leeftijd weer met 3 maanden worden verhoogd naar 66 jaar.

Minimumloon

Jaarlijks wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast. Op 1 januari 2017 stijgt het minimumloon met 1,11%. Hierdoor zal het minimumloon van werknemers vanaf 23 jaar die fulltime werken op €1.524,60 bruto per maand uitkomen. In onze blog over minimumlonen per januari 2017 lees je meer over de stijging van het minimumloon en wat voor invloed het heeft per leeftijdscategorie.

Volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar

In 2017 wordt er een begin gemaakt aan het verlagen van de leeftijd van het minimumjeugdloon. Het wettelijk minimumjeugdloon geldt nu voor iedereen tot 23 jaar, maar daar wordt geleidelijk een verlaging in toegebracht. Het volledig minimumloon zal gaan gelden voor iedereen van 21 jaar en ouder. “Volwassenen verdienen een volwassen beloning”, aldus Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de afschaffing van het minimumloon van jongeren tussen de 21 en 23 zal ook beter passen bij wat “internationaal gangbaar” is. Jongeren onder de 23 krijgen een vast percentage van het wettelijk minimumloon, genaamd minimumjeugdloon. Naast dat door de wetswijzigingen het volledig minimumloon stapsgewijs wordt verlaagt naar 21 jaar, verhoogt minister Asscher het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar oud stapsgewijs.

Verlaging mag geen negatief effect hebben op werkgelegenheid jongeren

De verlaging van de leeftijd van het wettelijk minimumloon mag geen aanzienlijke negatieve effecten hebben op de werkgelegenheid voor jongeren. Maar om er zeker van te zijn dat dat niet het geval zal zijn, vindt de verlaging van de beginleeftijd stapsgewijs plaats. Als de eerste verlaging geen negatieve gevolgen heeft op de jongeren werkgelegenheid wordt de tweede verlaging ingevoerd. De eerste verlaging zal in juli 2017 plaatsvinden, waarna er wordt gekeken of de tweede verlaging in juli 2018 in werking wordt gezet. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse veranderingen te zien:

Wettelijk minimumloon 2017 van 15 tot en met 23 jaar in procenten

LeeftijdHuidig minimumjeugdloon (%)Minimumjeugdloon, juli 2017 (%)Minimumjeugdloon, juli 2018 (%)
15 jaar30%30%30%
16 jaar34,5%34,5%34,5%
17 jaar39,5%39,5%39,5%
18 jaar45,5%47,5%50%
19 jaar52,5%55%60%
20 jaar61,5%70%80%
21 jaar72,5%85%100%
22 jaar85%100%100%
23 jaar en ouder100%100%100%

Leerwerkplekken zijn de uitzondering op de regel

De verhoging van het minimumloon kent een uitzondering: leerwerkplekken. Leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo gaan niet mee in de regeling. Een keuze voor deze uitzondering ligt aan de kant van de werkgevers. De verhoging van het minimumloon zal voor werkgevers zorgen voor aanzienlijke stijging in de kosten van deze leerwerkplekken.

Per 1 januari 2017 kunnen werkgevers ook voor 21 en 22-jarige werknemers in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel. Zo blijven de loonkosten voor deze werknemers beperkt en komen ze niet allemaal bij de werkgevers te liggen.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Niet alle uitzendbureaus gaan even zorgvuldig om met hun verantwoordelijkheden als werkgever. Om deze reden heeft de overheid een wet aangenomen, de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) welke op 1 januari 2017 in werking zal treden.
Werkgevers kunnen nu geen constructies meer gebruiken om regels te ontduiken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er een verbod geldt op het inhouden van geld op het minimumloon voor maaltijden. Kort gezegd betalen werkgevers vanaf 1 januari 2017 het volledige minimumloon uit. Constructies die ervoor zorgen dat werknemers minder betaald krijgen dan het minimumloon zijn verboden door de nieuwe wet. Een uitzondering hiervan is als de werknemer zelf schriftelijk volmacht verleent aan de werkgever. Dit kan zo zijn in het geval van kosten voor huisvesting (maximum van 25%) of zorgverzekeringen.

Deze wet kent ook uitzonderingen:

  • Inhouden van wettelijk verplichte premies mag wel (SV- en Pensioenpremies).
  • Inhouding voor de zorgverzekering mag onder voorwaarden.
  • Inhouding van huisvesting mag onder voorwaarden.

WePayPeople ondersteunt de eerlijke uitbetaling van werknemers. Onredelijke boetes voor uitzendkrachten en niet uitbetaald netto loon zijn een smet op de uitzendbranche. Onze NEN-inspecteurs controleren hier strikt op. Voor meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies raadpleeg de Rijksoverheid.

Mocht u naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies vragen hebben, neem dan gerust contact op met Operations & Support.

Inhoudingen voor werknemers met arbeidsbeperking

Naast dat je met toestemming van de werknemer inhoudingen mag doen voor huisvesting en kosten voor de zorgverzekering, zijn er voor werknemers met een arbeidsbeperking ook inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Ook hier geldt dat de werknemer een schriftelijk volmacht verleent aan de werkgever. De gedachtegang achter deze regeling betreft het ontzorgen van de werknemers en maakt de kans op het maken van schulden kleiner. De belangrijkste vaste lasten worden via deze regeling voor de werknemer betaald via de werkgever.

Jaaropgaven 2016

De jaaropgaven 2016 worden zo vroeg mogelijk vóór 1 april 2017 als download beschikbaar gemaakt in de portal.

Ziektewet 2017

Per 2017 zal WePayPeople de uitvoering van de ziektewet voor onze eigen medewerkers niet langer bij Acture beleggen, maar zal dit door het UWV worden uitgevoerd.

Bijtellingscategorieën

Er blijven twee bijtellingscategorieën over vanaf 2017: 4% voor nulemissie auto’s en de standaard 22% voor alle andere auto’s met een datum van eerste toelating vanaf 1 januari 2017. De reguliere auto’s hebben nu een bijtelling van 25% die vanaf 2017 dus wordt verlaagd naar 22%. Daarentegen hebben de auto’s die vallen in de categorie zuinig tot zeer zuinig per 1 januari 2017 een hogere bijtelling.

Vragen over de wetswijzigingen?

Heb je vragen rondom de wetswijzigingen, Wet Aanpak Schijnconstructies, bijtellingscategorieën of wil je meer informatie over de diensten van WePayPeople? Neem dan contact op met WePayPeople via 020 716 3384.

Privacy instellingen

Wij nemen jouw privacy serieus en geven je de mogelijkheid zelf in te stellen welke gevens je tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. Je kunt jouw instellingen te allen tijde wijzigingen.

Privacy policy | Sluiten
Settings